Regióny Trenčín

Archeológovia objavili v Kľúčovom nálezy z viacerých historických období

Zdroj: FB / Trenčianske múzeum

NEMŠOVÁ – Nálezy z obdobia badenskej či lužickej kultúry, ale i osídlenia z vrcholného stredoveku objavili archeológovia počas svojho výskumu v Nemšovej, časti Kľúčové. Nachádzali sa medzi nimi črepy či časť dojčenskej fľaše. Lokalitu skúmajú pre plánovanú výstavbu nových komunikácií. Nálezisko označil archeológ Juraj Malec za najbohatšie, aké kedy skúmal.

 

Archeológovia preskúmali v mestskej časti plochu o veľkosti približne 5500 štvorcových metrov, na ktorých sa im podarilo zachytiť tri hlavné horizonty osídlenia. “Približne pred 5500 rokmi sem prišiel ľud badenskej kultúry, v neskorej dobe kamennej, ktorej kultúrnu vrstvu máme doloženú v centrálnej časti. Tá sa však začína v dvojmetrovej hĺbke,” načrtol Malec.

Neskôr toto osídlenie podľa neho náhle alebo postupne zaniklo, a prekryté bolo približne polmetrovou vrstvou zrejme zosunutej zeminy. “Po 2000 rokoch, približne v 15. storočí pred naším letopočtom, sem prišiel ľud v dobe bronzovej. Máme tu okrajovo zachytenú maďarovskú, mohylovú kultúru, ale najmä lužickú kultúru. Z dnešného pohľadu išlo o nejaké mesto, lebo tu máme niekoľko pôdorysov domov, veľa zásobných jám, je tu masívna kultúrna vrstva a v rámci nej sa nám podarilo zachytiť množstvo bronzových predmetov,” priblížil.

Postupným znižovaním plochy a systematickým detektorovým prieskumom odborníci zachytili približne 200 bronzových nálezov. Išlo mimo iného o dýku, 20 ihlíc, bojový čakan, fragmenty alebo celé šperky, dlátka. “Z keramiky sú tu krásne charakteristické zdobené črepy, zaujímavosťou je aj fragment nádoby na pitie, môžeme povedať, pravekej dojčenskej fľaše. Išlo o hrdlo nádoby, pôvodne malo predstavovať hlavu býka,” doplnil Malec.

Z neskorej doby kamennej podľa neho odborníci objavili štyri masívne nôžky zvieracej plastiky, každá má desať centimetrov na výšku, išlo tak o niečo rozmerné. Po zániku osídlenia z doby bronzovej plochu osídlili ľudia ešte vo vrcholnom stredoveku, ale zrejme išlo už len o okrajovú časť vtedajšej dediny Kľúčové, dodal archeológ.

“Z môjho vlastného pohľadu ide o najbohatšie nálezisko, aké som kedy v živote skúmal, a to už robím dlho. V podstate ide o silné osídlenie z viacerých horizontov. Čo sa týka doby bronzovej, z mladej doby bronzovej máme zachytené pôdorysy domov, čo výskumy bežne nezachytia. Sú tu krásne bronzové nálezy, ide tak o veľmi bohatú materiálnu kultúru,” skonštatoval Malec.