Regióny Trenčín

Bánovce nad Bebravou plánujú vybudovať centrum zdravotnej starostlivosti

Mesto chce vybudovať zdravotnícke centrum. ZDROJ: wikipedia.org

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje na Farskej ulici vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou objektu bude i denné centrum pre seniorov. Dodávateľa stavebných prác, ktoré odhadla na viac ako 1,150 milióna eur, hľadá cez verejnú súťaž.

 

Nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti plánuje samospráva vybudovať na mieste pôvodného objektu pre seniorov v meste, ktorý musela zo statických dôvodov v uplynulom období asanovať, priblížila v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Výstavbou nového objektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa podľa radnice aspoň čiastočne riešia chýbajúce kapacity v meste. “Mesto potrebuje nové priestory na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti i priestory pre seniorov. V objekte bude možné zriadiť potrebné nové ambulancie pre lekárov, gynekológa, pediatra, praktického lekára pre dospelých, ako i stomatológov. Umožní sa vytvorenie denného centra pre seniorov, kde sa budú môcť zdržiavať počas celého dňa,” priblížila radnica.

Náklady na výstavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti samospráva odhadla na 1 150 480,03 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium na výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu.

Na vybudovanie centra mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi v podobe zlepšenia prístupu k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 1 058 391,01 eura, nenávratný finančný príspevok je vo výške 1 005 471,46 eura.