Regióny Trenčín

Celkový dlh mesta Trenčín bol ku koncu prvého štvrťroku 16,5 milióna eur

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

TRENČÍN – Celkový dlh mesta Trenčín bol ku koncu prvého štvrťroku tohto roku vo výške 16,5 milióna eur. Vyplýva to z informácie o finančných ukazovateľoch mesta, ktoré v stredu zobralo na vedomie trenčianske mestské zastupiteľstvo.

 

Podľa vedúcej ekonomického úseku trenčianskej radnice Márie Capovej mierne klesol priemerný dlh na jedného obyvateľa mesta k 31. marcu na 301 eur. V porovnaní s koncom minulého roku klesol priemerný dlh na jedného obyvateľa Trenčína o 15 eur.

„Mesto Trenčín v rokoch 2011 – 2020 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu, percentuálne celkový dlh od roku 2011 do marca 2020 klesol o 58,5 percenta,“ uviedla Capová.

K medziročnému nárastu dlhu došlo len v roku 2017 a v roku 2018. Vyplývali z prijatia úveru vo výške 3,2 milióna eur na rekonštrukciu Mierového námestia a z prijatia dvoch úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1,5 milióna eur na kúpu 48 nájomných bytov a vo výške 770 210 eur na kúpu nájomných bytov v roku 2018.

Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je k 31. marcu 2020 vo výške 12.38 milióna eur, čo predstavuje 25,68 percenta bežných príjmov mesta za rok 2019. K rovnakému dátumu mesto evidovalo pohľadávky vo výške 3,9 milióna eur.