Regióny Trenčín Bánovce nad Bebravou

Chátrajúci kaštieľ vo Vysočanoch sa dočkal obnovy

Zdroj: pamiatky.sk

VYSOČANY – Chátrajúci kaštieľ pravdepodobne z druhej polovice 16. storočia vo Vysočanoch (okres Bánovce nad Bebravou) sa dočkal obnovy. Pamiatku sa podujal zachrániť súkromný vlastník i s pomocou Ministerstva kultúry SR.

 

Bloková stavba kaštieľa, ‘ozvláštnená’ nárožným polygonálnym vežičkovým rizalitom a pilierovým portikom, ktorý pôvodne niesol jednoduchý balkón, sa nachádza v tesnej blízkosti pôvodne stredovekého kostola sv. Martina. “Schátralú a staticky narušenú stavbu s dožívajúcou strechou, rozbitými alebo úplne chýbajúcimi okennými výplňami sa podujal zachrániť nový vlastník – optimista s láskou k histórii a výtvarnému umeniu Pavol Žatko s rodinou,” načrtla Mária Kucmanová z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne.

Nový vlastník po rokovaniach s pamiatkarmi vypracoval zámer obnovy kaštieľa, ktorý by mal slúžiť v budúcnosti na bývanie a čiastočne na komerčné účely. Prvé záchranné práce, ešte v roku 2014, realizoval majiteľ sám, spolu so svojou rodinou a známymi vyčistili okolie kaštieľa od náletovej zelene, v interiéri sa im podarilo aspoň provizórne zabezpečiť prehnité stropné konštrukcie a podoprieť rozrušené klenby, doplnili lokálne chýbajúcu strešnú krytinu. “Nakoľko k obnove kaštieľa neexistovala žiadna prípravná dokumentácia, v prvej etape bolo potrebné vypracovať stavebné zameranie skutočného stavu, statický posudok a architektonicko – historický pamiatkový výskum,” spomenula ďalej Kucmanová.

Vlhkostná sanácia

Keďže sa v kaštieli podľa nej zachovali vo veľkej miere hodnotné historické omietkové vrstvy s výtvarnou výzdobou, a to na fasádach aj v interiéri, nadviazal na pamiatkový výskum aj výskum reštaurátorský, ktorého výsledkom bol návrh na reštaurovanie. S prvými stavebnými prácami na kaštieli začali ešte vlani. “V súlade s návrhom pamiatkovej obnovy boli šetrne odstránené nevhodné utilitárne deliace priečky z polovice 20. storočia a kaštieľu tak bola v interiéri v rámci možností prinavrátená jeho pôvodná dispozícia. Nasledovala obnova strechy a stropných konštrukcií, pričom sa podarilo zachovať niektoré pôvodné a staticky vyhovujúce trámové prvky. Rovnako sa citlivo obnovilo aj mohutné komínové teleso,” konkretizovala pamiatkarka.

Aktuálne odborníci podľa nej realizujú prvé nevyhnutné práce na vlhkostnej sanácii, ktoré majú predovšetkým zabrániť stekaniu zrážkovej vody z cestnej komunikácie do suterénu kaštieľa a stabilizovať terén v jeho bezprostrednom okolí. V súvislosti s týmito prácami prebieha aj archeologický výskum. “Pri obnove kaštieľa vo Vysočanoch okrem rodiny a oddaných pomocníkov výrazne pomáha Ministerstvo kultúry SR, a to vo forme dotácií z grantového programu Obnovme si svoj dom. Hoci záchrana kaštieľa vo Vysočanoch je ešte len na začiatku, pre všetkých je veľkou motiváciou nákazlivý optimizmus a srdečná povaha majiteľa kaštieľa,” skonštatovala Kucmanová.