Regióny Trenčín Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom opraví časť historického kaštieľa i priľahlý svah

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

DUBNICA NAD VÁHOM – Zabezpečiť stabilizáciu krídla historického kaštieľa zo 17. storočia v Dubnici nad Váhom a priľahlého svahu má oprava naplánovaná na tri mesiace. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Rezákovej si vyžiada investíciu viac ako 250 000 eur, ktorá je zabezpečená z rezervného fondu mesta.

 

Doplnila, že hlavné rekonštrukčné práce sa zamerajú na statické zabezpečenie severozápadného krídla kaštieľa prostredníctvom gabiónového oporného múru. “Pred Veľkou nocou sa konala obhliadka s víťazom verejného obstarávania. Zhotoviteľ si prevzal stavenisko v utorok 13. apríla a práce sa začnú v druhej polovici apríla,” uviedla Rezáková. “Niektoré časti vonkajšej strany tohto krídla kaštieľa začali praskať. Je to najmä v dôsledku zosuvu pôdy. Terén je na konci svahovitej terasy eróziou vody postupne splavovaný po svahu dole. V minulosti tu síce existovali oporné múry zo zmiešaného staviva, tieto sú už však zničené. Aj preto je jedným z nevyhnutných krokov stabilizácia celého svahu,” priblížil vedúci stavebného úradu Jozef Králik.

V prvej fáze sa podľa hovorkyne mesta uskutočnia zemné práce, ktorých súčasťou bude aj vybudovanie novej kanalizácie. “Následne začne vysúťažený dodávateľ budovať gabiónovú stenu a realizovať izolačné práce proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode. Pozornosť sa bude venovať aj sanácii základového muriva krídla kaštieľa,” vysvetlila. “Sme naozaj radi, že aj vďaka tomuto nevyhnutnému zásahu mesto podniká kroky na zachovanie našej významnej národnej kultúrnej pamiatky,” priblížila riaditeľka Dubnického múzea sídliaceho v priestoroch kaštieľa Monika Schwandtnerová.

Mesto Dubnica nad Váhom má záujem zachovávať národnú kultúrnu pamiatku v dobrej kondícii. “Keďže oprava nezrekonštruovanej časti kaštieľa predstavuje obrovskú investíciu, ktorú nie je možné úplne pokryť z vlastných zdrojov, samospráva sa uchádza o dotácie z externých zdrojov. V roku 2020 to bola žiadosť o dotáciu z Ministerstva kultúry SR a z nórskych fondov – tieto však neboli podporené. Aktuálne mesto čaká na zverejnenie novej výzvy,” dodala Rezáková.