Regióny Trenčín Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom pripravuje koncepciu na prevenciu pred drogami

ilustračná foto Zdroj: SITA / /KR PZ Trnava

DUBNICA NAD VÁHOM – Samospráva Dubnice nad Váhom pripravuje v spolupráci s odborníkmi koncepciu zameranú na prevenciu pred drogovými závislosťami. Okrem tvrdých drog sa má venovať aj závislostiam od alkoholu a cigariet.

 

„Naším cieľom je vytvoriť strategický dokument, respektíve koncepciu zameranú na prevenciu drogových závislostí. Jeho súčasťou by mal byť aj popis a metódy práce s drogovo závislými ľuďmi či s ľuďmi na okraji spoločnosti. Pri tvorbe dokumentu sme o pomoc požiadali aj odborníkov, keďže ide o veľmi náročnú tému, ktorá si vyžaduje veľa trpezlivosti a námahy,“ priblížil predseda sociálnej a bytovej komisie Libor Poruban.

Ako dodal, v 12-člennej pracovnej skupine sú okrem predstaviteľov mesta aj psychológ, odborník na drogovú prevenciu, zástupca mestskej polície či správy majetku, kde môže dochádzať k nelegálnej činnosti. Jej členovia sa zhodli, že najdôležitejšia je v tomto prípade odborná pomoc a najmä preventívne pôsobenie na deti a mladistvých.

Ďalším postupom pracovnej skupiny by mala byť analýza východiskovej situácie v meste, definovanie cieľových skupín a následne stanovenie postupu práce a konkrétnych riešení. Tie by mali byť zachytené práve v koncepcii ako strategickom dokumente na nasledujúce obdobie. Cieľovými skupinami by mali byť závislé osoby, osoby bez domova, túlavé osoby, rizikové osoby a ohrozené deti či mladiství.

Iniciatíva zamerať sa na riešenie drogovej problematiky vzišla zo strany mesta Dubnica nad Váhom. „Podobne ako aj v iných mestách pociťujeme nutnosť postaviť sa týmto problémom čelom a začať pracovať systematicky. Ľuďom, ktorí trpia závislosťou, sú bez domova alebo vykazujú iné sociálno-patologické javy, je potrebné podať odbornú pomocnú ruku,“ skonštatoval dubnický viceprimátor Tomáš Truchlý.