Regióny Trenčín Dubnica nad Váhom

Dubnická radnica hľadá projektanta na päť nových parkovísk v meste

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

DUBNICA NAD VÁHOM – Mesto Dubnica nad Váhom hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie na päť parkovísk na území mesta. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila radnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

 

V podmienkach mesto Dubnica nad Váhom požaduje vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane rozpočtu a výkazu výmer, ako aj geodetické zameranie a vytýčenie sietí.

„Súčasťou predmetu zákazky je aj udelenie nevýhradnej licencie k vytvorenému dielu, súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác,“ informuje mesto vo vestníku.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 14 352 bez DPH, lehota na predkladanie ponúk je do 7. apríla. Projektovú dokumentáciu mesto požaduje jednotlivo na každé parkovisko.