Handlová časť financií z rezervného fondu použije na rekonštrukciu ciest

HANDLOVÁ – Časť financií z rezervného fondu použije samospráva Handlovej na rekonštrukciu ciest na Mierovom námestí a Lipovej ulici. Ďalšie financie bude smerovať na vyrovnanie zmluvy a náklady za odvádzanie dažďovej vody do kanalizácie. O použití rezervného fondu v celkovom objeme viac ako 542.000 eur rozhodli mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (30. 5.).

 

Mesto na Mierovom námestí pristúpi k rekonštrukcii a modernizácii komunikácií, chodníkov a zriadeniu šikmých parkovacích plôch. V rezervnom fonde vyčlenilo 218.400 eur. Komunikácie v lokalite sú v havarijnom stave, samospráva tam v uplynulých dňoch pristúpila v nadväznosti na dopravnú situáciu i k zjednosmerneniu komunikácie a vyznačeniu parkovacích miest. “Ide o ďalší z krokov riešenia parkovacej politiky v meste, a to prostredníctvom vybudovania parkovacích miest,” uviedla primátorka Silvia Grúberová. Ďalšie financie v objeme 76.236 eur podľa nej pôjdu na opravu miestnej komunikácie na Lipovej ulici, práce bude mesto čiastočne financovať z dotácie, ktorú získalo od vlády SR. “Ako tretí bod sme schválili usporiadanie kúpnej ceny sústavy zariadení verejného osvetlenia so spoločnosťou FIN.M.O.S., s ktorou sa musíme po 15 rokoch takto vyrovnať,” priblížila Grúberová.

Na prípravu zmluvy a procesu odkúpenia pôjde 218.121 eur. “Ďalších 30.000 eur pôjde na odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie na základe zmluvného vzťahu s vodárňami,” doplnila primátorka. Pripomenula, že mesto môže na základe legislatívy platnej od mája využiť prostriedky z rezervného fondu nielen na havarijný stav a kapitálové investície, ale i na bežné výdavky. Mesto celkovo použije z rezervného fondu v rámci tretej zmeny rozpočtu 542.757 eur. Vo fonde mu po zmene zostane 354.223,90 eura. Tieto peniaze si samospráva zatiaľ ponechá a využije ich na prípadné financovanie ďalších bežných výdavkov alebo havarijných stavov. Primátorka to odôvodnila ekonomickou prognózou príjmu podielových daní, ktorý by mal byť nižší o takmer 180.000 eur. Neexistuje tiež podľa nej kompletná verzia kompenzácie samosprávam, s ktorou mnohé samosprávy na Slovensku rátali.

Viac o téme: cesty, Handlová, rekonštrukcia

Súvisiace články