Regióny Trenčín Handlová Prievidza

Handlová získa pozemky v piatom stupni ochrany, ako i budovu bývalej fary

Mesto Handlová získa pozemky aj v piatom stupni ochranného pásma lesov. Zdroj: handlova.sk

HANDLOVÁ – Handlová nadobudne do svojho vlastníctva viacero pozemkov, vrátane budovy bývalej fary pri kostole v Novej Lehote a lesa v piatom stupni ochrany. Získa ich prostredníctvom zámeny svojich pozemkov so súkromnou spoločnosťou. Prvotným zámerom samosprávy je environmentálny rozmer, zachovanie lesného porastu v jeho pôvodnom stave, ako i sceliť pozemky v jej vlastníctve na území mesta.

“Zistili sme, že mesto vlastní menej bonitnú pôdu v rámci lesa, ktorý má súkromný podnikateľ. Chceli sme ju nejakým spôsobom sceliť a vymeniť za niečo, čo má skutočnú hodnotu. Trvalo nám niekoľko mesiacov, kým sme sa na tomto so súkromným podnikateľom dohodli a myslíme si, že z ničoho máme konečne niečo, čo môžeme uchopiť,” povedal viceprimátor Radoslav Iždinský.

Samospráva podľa neho mení so súkromnou spoločnosťou zhruba 326.000 štvorcových metrov (m2) menej bonitnej pôdy vo forme cestičiek, rôznych hrádzičiek a podobne za 14 hektárov lesa pod Bielou skalou v piatom stupni ochrany, ďalej faru na Novej Lehote, vrátane 12.000 m2 ovocného sadu, ktorý patrí k fare.

Kultúrny dom v dezolátnom stave

Stavba bývalej fary má hodnotu 22.000 eur. “V prípade kamennej architektúry, vzácnej sekvoje a rozľahlého sadu vidíme obrovský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Stavbu prípadne môžeme využiť pre obyvateľov Novej Lehoty. Tým je mesto dlhodobo dlžné v oblasti financovania údržby miestneho kultúrneho domu, ktorý je v dezolátnom stave a v zásade neopraviteľný,” priblížila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Predmetom zámeny sú mestské pozemky v extraviláne v rozsahu výmery viac ako 300.000 m2 v hodnote jedného eura za m2, po odpočítaní pozemkov, ktoré neodporúča mesto zamieňať v rozsahu viac ako 15.000 m2 a nachádzajú sa v blízkosti intravilánu. Pozemky vo vlastníctve Males, s. r. o., v extraviláne sú v rozsahu viac ako 144.000 m2 v hodnote jedného eura za m2. Zámenu pozemkov vykoná radnica bez finančného vyrovnania. Zámer samosprávy odobrili na svojom augustovom rokovaní mestskí poslanci.