Regióny Trenčín Bánovce nad Bebravou

Idú z posledného? V Bánovciach nad Bebravou použijú rezervný fond na investície i bežný chod mesta

ZDROJ: wikipedia.org

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Mesto Bánovce nad Bebravou plánuje v budúcom roku realizovať menej investícií ako v predchádzajúcom období. Počíta totiž s nižšími príjmami a vyššími výdavkami, na realizáciu investícií i bežný chod mesta musí použiť i rezervný fond. Vyplýva to z rozpočtu na rok 2023, ktorí schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (15. 12.).

 

Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 23.626 144 eur, celkové výdavky naplánovala radnica v rovnakej výške. Príjmy i výdavky oproti tomuto roku podľa nej vzrástli o 10,7 percenta, teda 2,29 milióna eur.

Mesto v budúcom roku počíta s vyšším príjmom podielovej dane o 726.000 eur oproti tomuto roku, príjmy bude mať vyššie aj v rámci poplatku za komunálny odpad, bežných transferov a dotácií, do rozpočtu zapojí i 378.000 eur z rezervného fondu na financovanie investícií, spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie a bežných výdavkov.

Bežné výdavky bude mať v budúcom roku samospráva vyššie o 1,7 milióna eur, viac financií dá na mzdy, energie, prevádzkové transfery. Nárast kapitálových výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 približne o 601.000 eur je podľa nej spôsobený zapojením finančných prostriedkov na vybudovanie nájomného bytového domu na Svätoplukovej ulici, spoluúčasťou na projekte infraštruktúry marginalizovanej rómskej komunity či projektovou dokumentáciou na prestavbu bývalého učilišťa na byty. Radnica chce investovať aj do prepojenia vodovodných potrubí na Dubničke a nákupu kotla.

“Mesto eviduje nezaradené požiadavky na realizáciu investičných akcií, ktoré nie je možné zaradiť do rozpočtu 2023 pre nedostatok finančných prostriedkov,” skonštatovala radnica v dôvodovej správe.

Ak by mesto podľa nej nemalo finančné prostriedky v rezervnom fonde naakumulované z minulých období, nemalo by žiadny priestor na splátky prijatých bankových úverov, investičné výdavky ani na spoluúčasti pri získavaní mimorozpočtových zdrojov, dokonca ani na zabezpečenie bežného chodu samosprávy.