Regióny Trenčín Prievidza

Mestskí policajti v Prievidzi vybrali vlani na pokutách viac ako 37-tisíc eur

Ilustračná foto: Glob.sk/Peter Korček

PRIEVIDZA – Občania sa v minulom roku na území Prievidze dopúšťali protiprávneho konania najviac na úseku dopravy. Mestskí policajti vlani zaznamenali viac ako 5500 priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti premávky. Vyplýva to zo správy o činnosti Mestskej polície (MsP) v Prievidzi za minulý rok, ktorú na svojom rokovaní začiatkom marca schválili mestskí poslanci.

 

Mestskí policajti vlani vlastnou činnosťou zaznamenali a riešili dovedna 5812 priestupkov, ďalších 401 im nahlásili. Najviac ich bolo na úseku dopravy, potom išlo o priestupky proti verejnému poriadku, porušenie všeobecných záväzných nariadení mesta, priestupky proti majetku a proti občianskemu spolunažívaniu. V blokovom konaní MsP vyriešila 3628 priestupkov, na pokutách vybrala 37.260 eur.

Mestskí policajti vlani prijali 3528 oznámení od obyvateľov, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ich počet podľa štatistiky každoročne klesá. V roku 2018 prijala MsP 3847 oznámení, v roku 2017 ich bolo 3964 a v roku 2016 ich bolo 4016.

Počas výkonu hliadkovej služby zistili a riešili mestskí policajti 6259 priestupkov, šesťkrát na miesto privolali hliadku štátnej polície z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu. “V hliadkovej službe ako najdôležitejšej zložke MsP je zaradených 26 príslušníkov. Optimálny stav, ktorý by tvoril štyri hliadky na zmenu (32 príslušníkov), sme z dôvodu úsporných opatrení nenaplnili. MsP Prievidza vykonáva hliadkovú činnosť nepretržite,” priblížil ďalej náčelník MsP Prievidza Ľubomír Pomajbo.

Príslušníci MsP zistili vlani 66 motorových vozidiel, ktoré stáli dlhodobo na jednom mieste, prípadne boli staré a nepojazdné, pri 63 zabezpečili ich odstránenie.

Na úseku služobnej kynológie vlani pôsobili dvaja psovodi. MsP použila psov 28-krát pri narušení objektov chránených pultom centrálnej ochrany, za ich asistencie skontrolovali policajti 46 osôb pri rôznych zákrokoch a akciách a 102 objektov. Psovodi sa so svojimi zverencami desaťkrát zúčastnili na zabezpečovaní verejného poriadku na podujatiach.

Prievidzská MsP tiež prevádzkuje karanténnu stanicu, pult centrálnej ochrany, kamerový systém. Podieľa sa na preventívno-osvetovej činnosti a spolupracuje s ďalšími orgánmi štátnej správy.