Myjava začala s revitalizáciou sídliska Vŕšok

MYJAVA – Mesto Myjava začalo s revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Vŕšok. Revitalizácia sa uskutočňuje v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program a poskytovateľom finančných prostriedkov je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.

 

“Cieľom projektu, ktorý pripravilo oddelenie regionálneho rozvoja mesta, je zlepšiť životné podmienky obyvateľov sídliska so zameraním na environmentálnu štruktúru územia. Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do dvoch častí,” uviedol hovorca mesta.

Predmetom projektu je rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v celkovej výmere 6106 metrov štvorcových chodníkov a 1792 metrov štvorcových spevnených plôch. V projekte sa počíta s osadením mestského mobiliáru ako lavičiek, stolov a odpadkových košov. Takisto budú zrekonštruované aj kontajnerové stojiská.

Dôležitým prvkom celého projektu je zeleň. “Na celom sídlisku sa zrealizuje výsadba vertikálnych zelených stien, výsadba nových drevín vo verejnej zeleni a takzvanej ochrannej zelene. Celkovo na sídlisku pribudne 752 kusov drevín a krovín,” uviedol Hrin.

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 571.697,94 eura a maximálna výška nenávratného finančného príspevku dosahuje hodnotu 543.113,04 eura. Spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške päť percent, čo predstavuje sumu 28.584,90 eura. Ukončenie realizácie projektu je naplánované na 1. augusta.

Viac o téme: Integrovaný regionálny operačný program, mestský úrad, ministerstvo pôdohospodárstva, Myjava, realizícia projektu, sídlisko, zeleň

Súvisiace články