Regióny Trenčín Trenčianske Teplice

Nesprávnym vyrubením daní prišli daňovníci v Trenčianskych Tepliciach o desaťtisíce. Úradníci údajne ignorovali novelu zákona

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

TRENČIANSKE TEPLICE – Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach v rokoch 2013 – 2018 vyruboval daň z nehnuteľnosti v nesprávnej výške. Na dnešnej tlačovej konferencii to na základe správy o kontrole zákonnosti vyrubovanej dane oznámila primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková. Výsledkom kontroly je rozdiel 80-tisíc eur v neprospech daňovníkov vlastniacich nehnuteľnosti na území Trenčianskych Teplíc.

Na vykonaní kontroly hlavným kontrolórom sa zhodli poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach ešte koncom januára. “Keď som nastúpila do funkcie, začali ma občania navštevovať s podnetmi, že už päť rokov sú im zle vyrubované dane. Bezodkladne som kontaktovala poslancov a dohodli sme sa na vykonaní kontroly, ktorou poverili hlavného kontrolóra,” vysvetlila dôvody kontroly primátorka Zuzana Frajková Ďurmeková.

Kontrolou zistili nezákonne vyrubované dane za záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy. Celkovo za uplynulých šesť rokov bolo chybne vydaných približne sedemtisíc rozhodnutí, pričom súhrnná suma za obdobie 2013 – 2018 je takmer 80-tisíc eur v neprospech občanov. “Ľudský faktor môže kedykoľvek zlyhať, môže sa vydať aj nesprávne rozhodnutie, ale pri päťročnom celoplošnom a sústavnom zlom vyrubovaní daní z nehnuteľností nemôžeme hovoriť o zlyhaní ľudského faktora,” komentovala správu hlavného kontrolóra Frajková Ďurmeková.

Rarita malej samosprávy

Samospráva v Trenčianskych Tepliciach začala vydávať chybné rozhodnutia v roku 2013, keď do platnosti vstúpila novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dovtedy mali totiž kúpeľné mesta, medzi ktoré patria aj Trenčianske Teplice, zo zákona vyššie jednotkové hodnoty pozemkov porovnateľné s okresnými mestami. Z novelizovaného zákona kategória kúpeľných miest vypadla a do výpočtu daní tak mali byť zahrnuté zhruba dvaapolkrát nižšie hodnoty pozemkov. V Trenčianskych Tepliciach sa tak však nestalo.

Podľa súčasnej primátorky sa občania obracali na mestský úrad so sťažnosťami aj v minulosti. “Viem o tom, že dokonca jedna z pracovníčok úradu vlani upozorňovala na takýto nesúlad, ale vec sa neriešila. Dokonca viem aj o dvoch subjektoch, ktorým bol rozdiel v dani vrátený,” uviedla pred novinármi Frajková Ďurmeková, odmietla ich však konkretizovať. Upozornila ešte na jednu skutočnosť. “My sme pomerne malá samospráva, ale na úrade sme v rokoch 2017 – 2018 mali raritu, a síce na dohodu mimo pracovného pomeru zamestnaného človeka, ktorý mal vykonávať kontrolu a analýzu výberu miestnych daní vyrubovaných správcom dane. Napriek tomu bola daň vyrubovaná nezákonným spôsobom”.

Bývalé vedenie hovorí o účelovom vyťahovaní vecí

Mestských úradníkov v Trenčianskych Tepliciach čaká v najbližších dňoch náročná agenda. Podľa primátorky treba za predmetné obdobie vydať nových 7-tisíc rozhodnutí. “Každé jedno rozhodnutie bude musieť mať vyznačenú právoplatnosť, bude musieť byť následne doručené na Finančné riaditeľstvo SR spolu s daňovým priznaním a doručenkou. Všetky tieto činnosti už dnes koordinujeme s finančnou správou a ministerstvom financií,” priblížila najbližšie kroky úradu Frajková Ďurmeková. Peniaze by sa občanom mali vracať až po kontrole finančným riaditeľstvom. “Vzhľadom k tomu, že sme o tomto probléme vedeli, tak sme pri schvaľovaní rozpočtu s čiastkou 80-tisíc eur počítali. Určite by sme ich však vedeli použiť niekde inde. V minulosti túto čiastku niekto vybral a použil, a my ju dnes musíme vracať,” dodala primátorka Trenčianskych Teplíc. Na margo možných trestnoprávnych dôsledkov povedala, že je na svojom poste preto, aby hájila záujmy občanov. “Dnes mám v rukách správu hlavného kontrolóra, že bola vyrubovaná daň nezákonne. Nie som ani sudca, ani vyšetrovateľ a nezostane mi asi nič iné, len sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. S najväčšou pravdepodobnosťou však počkáme na stanovisko finančného riaditeľstva,” dodala Frajková Ďurmeková.

Bývalý primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty pre agnetúru SITA povedal, že mesto každý rok vydá približne 2 500 výmerov na dane z nehnuteľností, pričom za šesť rokov je to takmer 15-tisíc výmerov. “Je nemožné, aby tieto výmery hlavný kontrolór prešiel za krátke obdobie 4 – 5 mesiacov, keďže je na polovičný úväzok…Táto správa hovorí iba o pozemkoch, takže je evidentné, že sa jedná o účelové vyťahovanie vecí bez toho, aby sa dalo čokoľvek overiť. Nehovoriac o tom, že daň za pozemky z pohľadu celkového príjmu z dane z nehnuteľnosti vôbec je úplne okrajová,” uviedol exprimátor a dodal, že sadzby dane sa v meste nemenili od roku 2007. “Od tohto obdobia prešlo dvanásť rokov, tri volebné obdobia, desiatky poslancov pôsobili v zastupiteľstve a bolo vyrubených tisícky výmerov. Neevidujem za to obdobie žiaden rozpor zo strany daňovníkov, žiadne odvolania, žiadne sťažnosti od občanov…Podľa mňa bolo všetko realizované v súlade s platnou legislatívou a správa kontrolóra je úplne účelová, ktorú podľa mňa ani on sám nepísal, ale najmä tú kontrolu vôbec nevykonal,” povedal na margo správy hlavného kontrolóra Škultéty.