Regióny Trenčín Púchov

Nové pravidlá. Chodiť von so psom už nebude možné kdekoľvek

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

BELUŠA – Chodiť von so psom v obci Beluša v Púchovskom okrese už nebude možná kdekoľvek. Nové všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje verejné miesta, kde je vstup so psom zakázaný.

 

Ako informovala referentka daní z obecného úradu v Beluši Jana Kukučková, so psom bude vstup zakázaný do lokalít, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v správe obce, v nájme obce a sú viditeľne označené piktogramom.

Chodiť so psami tak nebude možné na verejne prístupných detských ihriskách, pieskoviskách a športoviskách, v areáloch základnej a materskej školy, na cintorínoch, pri pamätníkoch a na pietnych miestach. Zákaz vstupu so psom bude platiť aj v budove obecného úradu a v objektoch školských, kultúrnych a športových zariadení.

„Obec Beluša eviduje 778 prihlásených psov v rodinných domoch a 50 v bytových domoch. Každému psovi je po prihlásení sa do obecnej evidencie zadarmo pridelená jedinečná evidenčná známka. V prípade jej straty, odcudzenia, zničenia musí majiteľ psa túto skutočnosť oznámiť do 14 dní a náhradnú evidenčnú známku mu vydáme už za poplatok tri eurá,“ doplnila Kukučková.

Ako dodala, majiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať ho na vôdzke, aby bolo možné ovládať ho v každej situácii. Ďalšou jeho povinnosťou je mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, očistiť priestranstvo a uložiť exkrementy do označených košov. Rozmiestnili ich po celej obci.