Obyvateľov Partizánskeho čakajú príjemné zmeny: Mesto chce pokračovať v obnove TÝCHTO priestorov

PARTIZÁNSKE – Mesto Partizánske chce pokračovať v obnove Námestia SNP a Parku J. A. Baťu. Ďalšia etapa prác zahŕňa vybudovanie priestoru pre voľnočasové aktivity, náklady na realizáciu odhadla radnica na viac ako 320.000 eur, uchádzať sa bude i o mimorozpočtové zdroje.

Radnica má záujem vybudovať nový priestor pre športové a voľnočasové aktivity na južnej strane parku J. A. Baťu na Námestí SNP. „Vybudovaná bude rozšírená mlatová plocha, v ktorej budú osadené lavičky, piknikové sedenia, petang, rôzne herné a workoutové prvky pre deti, mládež a dospelých,“ konkretizovala radnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Náklady na výstavbu samospráva odhadla na 326.547,46 eura bez dane z pridanej hodnoty. Investíciu chce financovať z fondov Európskej únie, výzvy na podporu regionálneho rozvoja.

„Realizácia predmetu zákazky je podmienená schválením žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. V prípade schválenia dotácie tak bude financovaná z prostriedkov získaných na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt,“ upozornilo mesto. Výstavba plochy pre voľnočasové a športové aktivity je pokračovaním projektu obnovy Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v centre. S celkovou rekonštrukciou priestoru začalo mesto v roku 2022 podľa víťazného návrhu z medzinárodnej architektonickej súťaže.

„Celý projekt sa sústreďuje jednak na rekonštrukciu komunikácií a vybudovanie nových chodníkov, cyklochodníka a verejného osvetlenia, ale aj vytvorenie pobytového zázemia pre občanov a celkovú obnovu parku a územia pred kostolom,“ pripomenula samospráva. Prvú etapu rekonštrukcie tzv. severnej časti námestia za 970.000 eur radnica realizovala a skolaudovala v roku 2022. S druhou etapou projektu na južnej strane, ktorej súčasťou je rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka pre peších a vybudovanie cyklistického chodníka, začal dodávateľ v júli tohto roka. Náklady predstavujú približne 1,3 milióna eur.

Viac o téme: radnica, rekonštrukcia, verejné priestranstvo

Súvisiace články