Partizánske podporí šport a spoločenské organizácie státisícovou sumou

PARTIZÁNSKE – Samospráva Partizánskeho opäť finačne podporí činnosť športových klubov či spoločenských združení na území mesta. Organizáciám tento rok prerozdelí z rozpočtu mesta 201-tisíc eur, najväčšia časť financií poputuje do športu.

 

Športovým klubom a občianskym združeniam so zameraním na športovú činnosť samospráva prerozdelí 160-tisíc eur, na sociálnu oblasť dá 12-tisíc eur a rovnakú sumu na vzdelávanie. Združenia, ktoré sa angažujú v kultúre, si prerozdelia 17-tisíc eur. “Dotácie sú v rovnakej výške ako v čase, keď pandémia nebola. My sme minulý rok, keď bola situácia kritická, krátili dotácie na 50 percent, teraz sa vraciame k predpandemickému stavu,” skonštatoval primátor Jozef Božik.

Mesto sa minulý rok podľa neho snažilo byť maximálne efektívne v hospodárení, k čomu mu pomohli aj zdroje, ktoré poslalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s materských školami, ako i pomoc z vlády SR, zatiaľ formu úveru. “Aj vďaka tomu malo mesto zdroje na to, aby mohlo nastaviť grantový systém tak, že pomáha športovcom, kultúrnikom, organizáciám z oblasti sociálnej politiky, školstva,” dodal.

Z dôvodu, že mesto nevie presne určiť vývoj príjmov počas tohto roka a z dôvodu, že stále pretrváva mimoriadna situácia súvisiaca s ochorením COVID-19, schválené dotácie poskytne v dvoch častiach. Prvú časť finančných príspevkov poskytne v prvej polovici tohto roka vo výške 50 percent schválenej dotácie pre oblasť kultúry, športu a vzdelávania a v presnej výške pre sociálnu oblasť. Po prehodnotení finančnej situácie, ktorá bude predmetom rokovania zastupiteľstva v druhom polroku, rozhodne o poskytnutí zvyšnej časti finančných príspevkov.

Samospráva podporuje šport i finančnými prostriedkami na zabezpečenie prevádzky športovísk či energií, financie vyčlenila i pre mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu. Spolu ide o sumu 249 205 eur.

Viac o téme: aktivity, COVID-19, financie, koronavírus, ministerstvo práce, ochorenie, Partizánske, podpora, rokovanie, Slovenský rybársky zväz, sociálnych vecí a rodiny SR, Sport, zastupitelstvo

Súvisiace články