Regióny Trenčín Partizánske

Partizánske si chce zabezpečiť skládku na zneškodňovanie odpadu

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Marko Erd

PARTIZÁNSKE – Samospráva Partizánskeho si chce zabezpečiť skládku, kde bude dočasne zneškodňovať odpad z domácností. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.

Skládka, kde chce mesto ukladať odpad po dobu ôsmich mesiacov, sa má nachádzať v Trenčianskom kraji a maximálne 30 kilometrov od Partizánskeho. Dopravu si bude mesto zabezpečovať samo. Náklady na zabezpečenie miesta na zneškodňovanie odpadov odhadla samospráva na 210.600 eur bez dane z pridanej hodnoty. Svoje ponuky môžu uchádzači predkladať do 1. apríla, kritériom pre výber víťaza súťaže je cena.

Nové miesto na skládkovanie odpadu hľadá mesto v nadväznosti na ukončenie prevádzky skládky v Brodzanoch, kde ho doposiaľ zneškodňovalo. Technické služby mesta zároveň začali v areáli bývalých Závodov 29. augusta s budovaním haly s triediacou linkou na úpravu zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie. Na projekt v hodnote viac ako šesť miliónov eur získala mestská spoločnosť fondy Európskej únie.