Regióny Trenčín Partizánske

Partizánske spúšťa projekt zberu kuchynského odpadu od dverí k dverám

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Jozef Ďurník

PARTIZÁNSKE – Samospráva Partizánskeho sa pripravuje na zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Systém chce nastaviť na základe výsledkov pilotného projektu, v rámci ktorého bude tento druh odpadu zbierať od dverí k dverám. Spustiť ho chce ešte v apríli pre vybrané domácnosti. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

 

  “Mesto hľadá riešenia, ako zaviesť zber tak, aby bol pre obyvateľov čo najkomfortnejší a tiež finančne prijateľný. Preto bude od 19. apríla do 13. mája bežať pilotný projekt zberu BRKO systémom od dverí k dverám v mestskej časti Šípok v rámci vybraných bytových domov,” uviedol Božik. Domácnosti vybrala radnica podľa neho tak, aby predstavovali reprezentatívnu vzorku typov bytových domov v meste (počet podlaží a bytov, výťahov) a mohla tak vyskúšať navrhnutý systém zberu.

Každá domácnosť dostane na zber BRKO plastový košík s objemom desať litrov a desať kompostovateľných vreciek o objeme desať litrov, ktoré sa vkladajú do plastového košíka. “Vyzbieraný odpad budeme od obyvateľov odoberať dvakrát do týždňa, v pondelky a štvrtky, priamo spred dverí bytu a odovzdáme na zhodnotenie v bioplynovej stanici,” priblížil primátor. Zvoleným systémom zberu chce mesto podľa neho vytvoriť maximálne pohodlie pre obyvateľov, predísť potrebe doplnenia stojísk kontajnerov o ďalšie nádoby a minimalizovať s tým spojené riziká. Na základe výsledkov pilotného projektu sa mesto rozhodne, ako bude od 1. júla zber realizovať.