Patrí im slovenské prvenstvo. Trenčiansky kraj má ako prvý schválenú koncepciu enviromentálnej výchovy

TRENČÍN – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je prvým slovenským krajom, ktorý má krajskú koncepciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2030. Schválili ju v pondelok (8. 7.) poslanci Zastupiteľstva TSK.

 

Podľa vedúcej odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martiny Lamačkovej, koncepcia vznikla s participatívnym zapojením verejnej a štátnej správy, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora i občianskej verejnosti a s podporou Operačného programu Efektívna verejná správa. Systém envirovýchovy vznikal v horizonte rokov 2017 – 2019 a jeho súčasť tvorí aj akčný plán na roky 2019 – 2021.

„Netýka sa len našich organizácií, týka sa širokej verejnosti. Našou úlohou bude teraz zastrešiť implementáciu tejto koncepcie, pretože jej význam nie je v tom, že je napísaná, ale v tom, že sa uvedie do života,“ zdôraznila Lamačková. Ako informoval predseda siete environmentálnych výchovných organizácií na Slovensku Špirála Richard Medal, koncepcia je prvou skutočne ucelenou na Slovensku. V minulom roku spracovávali podobné dielo pre Bratislavský samosprávny kraj, ale tam sa týkalo iba jednej časti – siete centier.

Zvýšenie ekogramotnosti obyvateľov

„V TSK sme problematiku poňali naozaj komplexne. Je to na základe dlhodobej prace Trenčianskeho kraja ako Zelenej župy. Koncepciu sme opreli o tri základné piliere – rozvoj infraštruktúry, ktorým bude vybudovanie krajského ekocentra, do roku 2030 počítame s vytvorením ďalších štyroch regionálnych centier. Druhým pilierom je systém vzdelávania pedagógov. A tretím pilierom bude informačná a materiálová podpora aktivít environmentálneho vzdelávania a osvety,“ priblížil Medal.

Ako dodal, základným cieľom koncepcie je zvýšenie ekogramotnosti obyvateľov a návštevníkov kraja. Environmentálne povedomie obyvateľov kraja je podľa neho v porovnaní so zahraničím priemerné až podpriemerné. V oblasti školstva a kultúry je vyslovene nedostatočné. „Chceme systém postaviť kvalitatívne na vyššiu úroveň, ktorá prinesie zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov a zníženie ich ekologickej stopy,“ doplnil Medal s tým, že výsledkom by mal byť čistejší a zdravší kraj.

Viac o téme: BSK, ekogramotnosť, ekologická stopa, enviromentálna výchova, jediný kraj, porovnanie so zahraničím, sieť centier, Trenčiansky kraj, TSK, zastupitelstvo

Súvisiace články