Regióny Trenčín Handlová

Plaváreň v Handlovej ešte neotvorili. Mesto pozastavilo platby koncesionárovi

Zdroj: handlova.sk

HANDLOVÁ – Mestskú plaváreň v Handlovej napriek viacerým zmluvným termínom ešte neotvorili. Mesto preto pristúpilo k pozastaveniu vyplácania koncesnej odplaty. Meškanie prác a otvorenia plavárne koncesionár odôvodnil pandémiou nového koronavírusu.

 

“Mesto opakovane upozorňovalo spoločnosť B.T.I., spol. s r. o., na nedodržanie zmluvných termínov a písomne ju vyzvalo, aby práce dokončila bezodkladne, najneskôr však do 30. júna 2020. Po uplynutí všetkých lehôt a ústnych prísľubov mesto 9. júna tohto roka pozastavilo vyplácanie koncesnej odplaty podľa koncesnej zmluvy,” uviedla hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Od januára 2019 do apríla 2020 mesto podľa nej uhradilo spoločnosti splátky spolu vo výške 460 800 eur. Na ďalšie tri mesiace s ňou uzatvorilo dohodu o odklade splátok pre neistotu v oblasti verejných financií v dôsledku koronakrízy. “Od augusta 2020 do mája 2021 pokračovalo v platení koncesie, neplatilo však mesačné splátky koncesionárovi, ale plnilo exekučný titul jednému zo subdodávateľov stavby. Takto uhradilo ďalších 288 000 eur,” doplnila Paulínyová.

V júni sa podľa nej uskutočnilo stretnutie primátorky Silvie Grúberovej so zástupcami koncesionára, výsledok však neprinieslo. Kolaudáciu stavby majú podľa samosprávy brzdiť neuhradené faktúry dodávateľovi bazénov, ktorý z tohto dôvodu veľký bazén nedokončí, kým mu nezaplatia. Koncesionár mal podľa radnice na stretnutí informovať o dohode s dodávateľom bazénov, táto však podľa primátorky uzatvorená nebola. “Mesto preto pozastavilo vyplácanie odplaty koncesionárovi z dôvodu, že predmet koncesnej zmluvy sa preukázateľne nevykonáva. Pre mesto je povinnosťou a prioritou hospodárne vynakladanie verejných zdrojov,” zdôraznila Grúberová.

“Robíme všetko pre to, aby sme čím skôr otvorili dvere plavárne a neskôr kúpaliska. Kúpalisko bolo 15 rokov zatvorené, nemáme žiadne štatistiky návštevnosti a nechcem ísť do straty skrz stále opatrenia a obmedzenia. Budeme pozorne sledovať pandemickú situáciu a ak nepríde tretia vlna, plaváreň by sme otvorili na jeseň,” reagovala konateľka spoločnosti B.T.I. Erika Karová.

Dôvodom je pandémia

Meškanie otvorenia plavárne odôvodnila Karová pandémiou nového koronavírusu. “Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá nastala ešte v minulom roku a ktorú nikto nepredvídal, nám vznikli mnohé neočakávané situácie. Koronakríza negatívne ovplyvnila aj našu spoločnosť. Čelili sme poklesu podnikateľských príjmov, oneskoreným platbám od zákazníkov a prerušeniu dodávateľského reťazca,” dodala.

Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne a priľahlého kúpaliska zabezpečuje spoločnosť za viac ako päť miliónov eur. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský, mesto má náklady spojené s rekonštrukciou splácať na základe koncesnej zmluvy počas 15 rokov. Tú uzatvorili ešte v roku 2017.