Regióny Trenčín Partizánske

Pri Malých Kršteňanoch by mohla vzniknúť malá vodná elektráreň

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Lenka Krošláková

MALÉ KRŠTEŇANY – Súkromný investor plánuje pri Malých Kršteňanoch (okres Partizánske) vybudovať malú vodnú elektráreň. Využiť na to chce výškový rozdiel hladiny nad haťou a pod ňou. Investíciu odhadol na 830 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

 

Realizáciou investor sleduje “spoľahlivú” výrobu elektrickej energie a jej dodávku do distribučnej sústavy, uviedla spoločnosť ZS DIRECT z Čoltova v Rožňavskom okrese v zámere, ktorý predložila orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Vodnú elektráreň chce investor umiestniť na vodnej ploche, ktorá spadá do katastra Malých Krštenian, Malých Uheriec a Veľkých Uheriec, kde sa v súčasnosti nachádza malá vodná elektráreň, ktorá je v prevádzke od roku 2004. Časť dotknutých parciel vlastní Slovenský vodohospodársky podnik.

Firma v zámere deklarovala, že vybudovaním novej elektrárne v mieste tej existujúcej zabezpečí ochranu pred zatopením okolitých pozemkov v dôsledku priesakov zo stúpania hladiny podzemnej vody, a to vybudovaním drenážneho potrubia. Súčasnú migračnú bariéru pre živočíchy plánuje odstrániť vybudovaním rybovodu.