Regióny Trenčín Prievidza

Prievidza chce vytvoriť lepšie miesto na život. Pre obyvateľov chystá prekvapenie

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

PRIEVIDZA – Čerešňový sad na sídlisku Kopanice v Prievidzi prejde úpravou. Revitalizácia priestoru bude zahŕňať nové sadové úpravy, vybudovanie oddychovej zóny či realizáciu edukatívnych prvkov. Samospráva v tejto súvislosti vyhlásila výzvu na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Informovala o tom primátorka Katarína Macháčková.

 

Projekt bude riešiť dendrologický prieskum, ako i nové sadové úpravy. “Návrh ozelenenia územia musí zohľadňovať a vychádzať z celkového architektonického riešenia priestoru a podmienok prostredia,” uviedla Macháčková. Do návrhu nových sadových úprav bude musieť projektant podľa nej začleniť ako kostru zelene všetky pôvodné dreviny, ktoré dendrologický prieskum vyhodnotí ako hodnotné a perspektívne. “V území môže použiť okrem stromov aj ďalšie typy zelene, ako sú okrasné dreviny, kry a kvetinové záhony. Nové sadové úpravy budú zároveň riešiť návrh nevyhnutnej opravy existujúceho trávnika,” doplnila.

Realizačný projekt revitalizácie priestoru počíta i s návrhom oddychovej zóny so zachovaním prírodného charakteru územia, ako i návrhom dažďovej záhrady, ktorá bude slúžiť na zber dažďovej vody z priľahlých spevnených plôch. “Súčasťou projektu budú i chodníky s mlátovým povrchom, edukatívne prvky, príslušný mobiliár, ako lavičky a odpadkové koše. “Prístup do priestoru Čerešňového sadu a chodníky je nutné navrhnúť tak, aby danú lokalitu mohli navštevovať a využívať aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie,” dodala primátorka.

Zdroj: FB / Mesto Prievidza