Regióny Trenčín Prievidza

Prievidzskí školáci sa budú učiť pracovať s technológiou 3D tlače

Zdroj: TASR – František Iván

PRIEVIDZA – Žiaci prievidzských základných škôl (ZŠ) budú mať vyučovanie výpočtovej techniky doplnené o prácu s technológiou 3D tlače. Tlačiarne a skenery získala samospráva Prievidze v rámci spoločného cezhraničného projektu AdTech s Karvinou, na ktorý získali mestá financie z fondov Európskej únie. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

 

Projekt AdTech je zameraný na vytvorenie lepších podmienok pre kvalitnú prípravu žiakov ZŠ pre ich uplatnenie v technických odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a v Prievidzi.

Začiatkom júna dodali do priestorov Centra voľného času (CVČ) technické vybavenie potrebné pre plnenie cieľov projektu. “Dodávateľská firma uskutočnila odbornú inštaláciu, kalibráciu zariadení, predviedla funkčnosť 3D skenerov a tlačiarní, vytlačila skúšobný objekt a zaškolila členov projektového tímu za mesto pre obsluhu zariadení,” opísala prípravu Darina Laluhová, referentka pre projekty a investície z Mestského úradu v Prievidzi.

V tomto období sa zaškoľujú lektori, učitelia zo siedmich ZŠ a CVČ, ktorí zároveň prevezmú technické vybavenie pre jednotlivé školy zúčastnené na projekte. “Každá škola bude vybavená 3D skenerom. Samotné 3D tlačiarne budú nainštalované v CVČ. Jedna kompletná zostava technického vybavenia zostane v priestoroch CVČ Prievidza, kde bude k dispozícii žiakom ostatných škôl a všetkým aj v rámci voľnočasových aktivít na zoznámenie sa so súčasnými metódami a postupmi 3D tlače,” priblížil Ďureje.

Od septembra školského roku 2019/2020 bude projekt pokračovať výučbou žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnených ZŠ. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkové výdavky projektu predstavujú 211.574,76 eura, z toho pre mesto Karviná 110.389,16 eura a pre mesto Prievidza 101.185,60 eura. Výška nenávratného finančného príspevku pre Karvinú je 99.350,23 eura a pre Prievidzu 96.126,32 eura. Spolufinancovanie mestom Prievidza predstavuje sumu 5059,28 eura.