Regióny Trenčín

Rodičia sa potešia. Príspevok pri narodení dieťaťa dostanú dvakrát ročne

V Prievidzi dostanú rodičia príspevok pre novorodencov dvakrát ročne. ZDROJ: Mesto Prievidza

PRIEVIDZA – Príspevok pri narodení dieťaťa bude mesto Prievidza po novom vyplácať dvakrát ročne. Počíta s tým nová interná smernica, ktorú na svojom rokovaní včera schválili mestskí poslanci.

 

Novú internú smernicu pripravila samospráva z dôvodu potreby úpravy procesov pri vybavovaní žiadosti. “Špecifikuje osoby, ktorým môže mesto príspevok poskytnúť, podmienky, ktoré je potrebné splniť pre vyplatenie príspevku, a žiadateľ má možnosť vybrať si spôsob vyplatenia príspevku,” uviedla vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu Beáta Révayová.

Súčasťou smernice je podľa nej tlačivo žiadosti o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré je upravené tak, aby čo najviac zjednodušilo administratívnu záťaž. “Bez zmeny zostáva výška príspevku 100 eur pre každé novonarodené dieťaťa s trvalým pobytom v meste Prievidza. Zároveň je tento interný predpis aktualizovaný tak, aby bol v súlade s podmienkami pre tvorbu dokumentov vo verejnej správe a spĺňal podmienky dostupnosti čítania tohto dokumentu pre nevidiacich prostredníctvom elektronických prostriedkov,” dodala.