Regióny Trenčín Prievidza

Rodičia školákov budú jedálňam v Prievidzi po novom platiť ročnú kauciu. Pre obedy zadarmo

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

PRIEVIDZA – Rodičia detí, ktoré sa stravujú v školských jedálňach pri základných školách (ZŠ) v Prievidzi, budú po novom platiť jednorazovú ročnú kauciu vo výške 30 eur. Novým poplatkom samospráva reaguje na náklady školských jedální, ktoré im vznikajú v súvislosti s obedmi zadarmo, keď rodičia neodhlásia dieťa zo stravy.

 

Z tejto finančnej hodnoty budú počas školského roka čerpané financie za neodhlásené a neodobraté obedy. Vyplýva to z dotácie stravy zdarma, kde je dotácia vo výške len 1,20 eura na obedy a túto môžeme my ako mesto čerpať len v prípade, že dieťa je v škole, na vyučovaní a stravu odobralo,” uviedla vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi Beata Révayová. Pokiaľ rodičia nevyčerpajú celú kauciu, na konci školského roka spraví školská jedáleň podľa nej vyúčtovanie a rodičia budú mať právo požiadať o vrátenie financií. “Pokiaľ bude dieťa pokračovať v škole, táto kaucia sa mu v prípade súhlasu rodiča môže preniesť do ďalšieho školského roka,” vysvetlila.

Rodičia budú po novom platiť i vyšší príspevok za režijné poplatky v školských jedálňach pri materských školách (MŠ). “Na základe prepočtu režijných nákladov za minulý kalendárny rok sme boli nútení pristúpiť k zvýšeniu z pôvodných troch eur na päť eur mesačne,” doplnila Révayová. Počas prerušenia vyučovania v MŠ nemuseli rodičia platiť poplatky za stravu, otázkou však zostali režijné poplatky. “Keďže rodičia deti odhlásili zo stravy, automaticky prestali platiť i režijné poplatky. Ale ide o mesačný poplatok, je stanovený pevne všeobecne záväzným nariadením (VZN) a nie je taký istý ako za stravu. Keďže sa potraviny nekupovali, stravné poplatky nie sú potrebné. Ale režijné poplatky sú potrebné, pretože napriek tomu, že deti neboli v školách, režijné náklady aj v základných a aj v materských školách boli,” ozrejmila vedúca odboru školstva.

Samospráva bude pri poplatkoch v školách reflektovať i na sociálnu situáciu obyvateľov, ktorých mohla finančne postihnúť pandémia nového koronavírusu. “Robili sme si prvotný prieskum, aký je stav poplatkov. Týka sa to nielen režijných poplatkov v školských jedálňach, ale i základnej umeleckej školy a školského klubu detí. Zvažujeme aj to, že pokiaľ sa z dôvodu pandémie niektorí rodičia ocitli bez práce alebo v nejakých finančných ťažkostiach, individuálne posúdime každú jednu žiadosť rodiča o odpustenie alebo zníženie poplatku,” dodala Révayová. Zavedenie kaucie upravuje nové VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach. Na svojom rokovaní ho tento týždeň schválili mestskí poslanci.