Regióny Trenčín Partizánske

S rozvojom cyklodopravy v Partizánskom môžu pomôcť i obyvatelia

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

PARTIZÁNSKE – Samospráva Partizánskeho plánuje obstarať dopravno-urbanistickú štúdiu, ktorá bude základným dokumentom pre riešenie cyklistickej dopravy v meste. S rozvojom tohto druhu dopravy môžu radnici pomôcť i obyvatelia, ich podnety chce zbierať v rámci tematickej konzultačnej platformy Mestská cykloiniciatíva 2021. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

 

“Išlo by o neformálne združenie občanov so záujmom o cyklodopravu, ktorí chcú svojimi návrhmi a diskusiou s odborníkmi prispieť k ucelenému dokumentu. O ten sa bude mesto opierať pri príprave ďalších projektov financovaných Európskou úniou pre cyklochodníky v rokoch 2021 až 2030,” uviedol Božik.

Záujemcovia o účasť v platforme sa môžu obrátiť priamo na primátora, ten plánuje prvé zo stretnutí zvolať v apríli.

Komplexné riešenie cyklodopravy na území mesta sa bude opierať o dopravno-urbanistickú štúdiu, ktorú sa rozhodla samospráva začať obstarávať po konzultácii s odborníkmi a zamestnancami z mestského úradu, ozrejmil ďalej primátor.

Na území Partizánskeho by mali v budúcom období pribudnúť dve cyklotrasy. Prvý projekt, ktorý mesto pripravilo, počíta s vybudovaním cyklotrasy v dĺžke viac ako 4,6 kilometra medzi Malými Bielicami a Štrkovcom, respektíve Šípkom po korune hrádze riek Nitra a Nitrica. Cyklotrasu má vybudovať Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý sa s projektom uchádza o zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu. Mesto má rovnako návrh štúdie jedného z vnútromestských cyklochodníkov.