Regióny Trenčín Prievidza

Takmer 20 obcí z Prievidzského okresu nemá zabezpečený zber separovaného odpadu

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

TUŽINA – Viac ako tretina obcí Prievidzského okresu nemá od začiatku tohto roka uzatvorené zmluvy s organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV). V praxi to znamená, že im nemá kto zabezpečovať odvoz separovaného odpadu z domácností. Koordinačné centrum KC Obaly, ktoré OZV združuje, hovorí, že situáciu rieši. Ak k tomu nedôjde, starostovia sú pripravení na problém upozorniť “obraznejšie”, a to zhromaždením odpadu pred obecným úradom.

 

Situácia sa týka i obcí v pravnianskej doline vrátane Tužiny. Obec zatiaľ obyvateľov upozornila, že sa zber separovaných zložiek odpadu odkladá na január. Plasty z bytových domov odviezla a uskladnila, v rodinných domoch ich majú uložené samotní obyvatelia. “Bojím sa toho, že ľudia prestanú triediť odpad a to, čo sme ich celé roky učili, stratí efekt jedným neúmyselným alebo úmyselným krokom,” uviedol v piatok starosta Tužiny Miroslav Dzina.

KC Obaly prideľuje obciam OZV aj za pomoci zlosovania. Jednej z OZV nepridelili Tužinu ani po dvoch zlosovaniach. “Obec nemá možnosť robiť nejaké kroky k získaniu OZV. My máme zo zákona povinnosť nahlásiť, že nám končí zmluva koordinačnému centru. To sme urobili a napísali sme list, v ktorom sme upozorňovali na problém, ktorý tu môže nastať. Všetky inštitúcie nám povedali, že robia všetko zo zákona, ale i keď všetci dodržujú zákon, ako je možné, že nemáme od 1. januára pridelenú OZV,” ozrejmil Dzina.

Starostovia podľa neho nemôžu chodiť po OZV a sľubovať im niečo. “Oni od nás musia zobrať triedený odpad. Náklady a všetko s tým spojené rieši OZV so zberovou spoločnosťou. Občan by nemal vedieť, aké problémy má zberová spoločnosť, OZV a obec, občan má triediť odpad,” doplnil.

Obce okresu Prievidza si myslia, že každoročné obnovovanie zmlúv s OZV nie je správnym nastavením. “Prečo by sme my, obce, mali do tohto systému zasahovať, OZV vznikajú na základe niečoho, čo neovplyvníme. Odkedy vyšiel zákon o triedení odpadu, každý rok podpisujeme zmluvu s novou OZV. Aký to má zmysel a logiku,” pýta sa tužinský starosta.

Viac ako tretina obcí Prievidzského okresu nemá od začiatku tohto roka uzatvorené zmluvy s organizáciami zodpovednosti výrobcov. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

KC Obaly predpokladá, že vzniknutá situácia v podobe veľkého množstva nezazmluvnených obcí mohla vzniknúť z dôvodu voľných výrobcov, t.z. že v súčasnosti neuzatvorili všetky povinné osoby – výrobcovia obalov a neobalov zmluvy s OZV. “Z toho dôvodu OZV nemajú priestor na zazmluvňovanie ďalších obcí, keďže nemajú v systéme dostatok finančných prostriedkov na financovanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalov nad rámec povinností zazmluvnených výrobcov, porušovali by týmto ustanovenie zákona o odpadoch a v konečnom dôsledku by sa vystavovali pokute za porušenie ustanovenia zákona vo výške od 1200 eur do 120.000 eur,” uviedlo ďalej KC na svojej stránke.

OZV si podľa centra plne uvedomujú vážnosť vzniknutej situácie pre obce a snažia sa nájsť riešenie pre kontinuálne financovanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalov v každej obci. Na losovaní nezazmluvnených obcí 14. januára boli predložené dva návrhy na riešenie, ku ktorým sa mala každá OZV vyjadriť do 21. januára.

KC Obaly naďalej eviduje veľké množstvo obcí, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu s OZV, preto sa rozhodli, že ďalšie zlosovanie bude 13. februára. V okrese Prievidza sa situácia týka 19 obcí. Problém so zmluvami môže mať v konečnom dôsledku podľa nich vplyv aj na poplatok za komunálny odpad.