Regióny Trenčín

Trenčianska radnica vyhlásila dotačné kolá na školstvo, prácu s mládežou a šport

Trenčín podporí školstvo, šport a prácu s mládežou. ZDROJ: mesto Trenčín

TRENČÍN – Mesto Trenčín vyhlásilo dotačné kolá na aktivity v roku 2023 v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, práce s mládežou a športu a telesnej kultúry. Uzávierka prijímania žiadostí na šport je 15. februára, o dotáciu v oblasti školstva i v oblasti práce s mládežou je možné požiadať do 1. marca. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

 

Dotácie môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom len na základe elektronickej žiadosti, ktorú žiadateľ vyplní na predpísanom elektronickom formulári nachádzajúcom sa v systéme e-grant na webovej stránke www.trencin.egrant.sk a elektronicky odošle.

V dotačnom kole na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry na rok 2023 je na činnosť športových klubov pripravených 32.000 eur, na reprezentáciu a výnimočné akcie ďalších 28 000 eur. Na dotácie v oblasti práce s mládežou vyčlenila radnica 12 000 eur. Rovnakú sumu vyčlenilo mesto na dotácie na oblasť školstva, výchovy a vzdelávania.