Regióny Trenčín

Trenčiansky kraj doplatí prepravcom viac ako päť miliónov eur. Autobusy najazdili o milión kilometrov viac

Trenčiansky samosrávny kraj doplatí prepravcom za minulý rok viac ako päť miliónov eur. ZDROJ: Glob.sk

TRENČÍN – Trenčiansky samosprávny kraj doplatí dvom zmluvným prepravcom za služby v prímestskej autobusovej doprave za minulý rok viac ako päť miliónov eur. Vyplatenie neuhradenej náhrady za preukázanú stratu za služby vo verejnom záujme schválili v pondelok poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Ako informoval riaditeľ odboru dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Radovan Hladký, Trenčiansky samosprávny kraj doplatí Slovenskej autobusovej doprave Trenčín sumu takmer 3,6 milióna eur, Slovenskej autobusovej doprave Prievidza takmer 1,6 milióna eur. Preukázaná strata po korekcii v prípade Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín dosiahla za minulý rok viac ako 19,9 milióna eur, v prípade Slovenskej autobusovej dopravy Prievidza takmer 10,7 milióna eur.

“U oboch zmluvných dopravcov prebehli kontroly. Jedna bola interná, druhou kontrolou bol externý audit. Úloha oboch kontrol bola preskúmať oprávnenosť nákladov a výnosov za rok 2021. Na základe výsledkov kontrol sme urobili korekcie, o ktoré sa znížili ekonomicky oprávnené náklady dopravcov,“ povedal Hladký.

Ako dodal, v roku 2021 najazdili autobusy v prímestskej doprave v porovnaní s rokom 2020 o milión kilometrov viac. Zvýšili sa náklady na pohonné látky, opravy a údržby a na priame mzdy.

„Ak by sme porovnávali obdobie spred pandémie, tak v minulom roku v porovnaní s rokom 2019 sme sa stále nevrátili na tržby pred pandémiou. Tržby v roku 2021 boli o 2,8 milióna eur nižšie ako v roku 2021,“ doplnil Hladký.