Regióny Trenčín

Trenčín podporí kultúru dotáciami vo výške viac ako 50 000 eur

Mesto finančne podporí kultúru. ZDROJ: mesto Trenčín

TRENČÍN – Trenčianska radnica podporí v tomto roku kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v meste dotáciami v celkovej výške viac ako 50 000 eur. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

 

“Mesto vyhlásilo dotačné kolo v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti o dotáciu, ktorú treba vyplniť a odoslať výlučne elektronicky na webstránke www.trencin.egrant.sk a za predpokladu, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu,” uviedla hovorkyňa.

V tomto roku je v rozpočte mesta Trenčín na aktivity v oblasti kultúry a záujmovo-umeleckej činnosti vyčlenených 50 400 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 28. februára.