Regióny Trenčín

Trenčín si berie ďalší úver na desať rokov. Majú ich už tucet

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

TRENČÍN – Mesto Trenčín bude aj tento rok časť svojich kapitálových výdavkov financovať z úverových zdrojov. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, ktorá trenčianskej samospráve poskytne úver vo výške 2,05 milióna eur. Tá ho bude splácať nasledujúcich desať rokov. Opakuje sa tak situácia spred roka, keď mesto uzavrelo so Slovenskou sporiteľňou podobnú zmluvu na desaťročný úver vo výške 3,2 milióna eur.

Práve na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti dopravy a rozvoja mesta je určený bankový úver zo Slovenskej sporiteľne vo výške 2,05 mil. eur. Úroková sadzba úveru je 12M EURIBOR + marža 0,15 % p. a. Splatnosť úveru je stanovená do 31. decembra 2029, pričom za prípadné predčasné splatenie úveru nebude trenčianska samospráva platiť žiadnu pokutu. So splácaním úveru začne mesto Trenčín v januári budúceho roka.

Ešte pred schvaľovaním úverových podmienok informovala vedúca ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne Mária Capová o základných finančných ukazovateľoch mesta k 31. júlu tohto roka. Podľa predloženej správy bol celkový dlh mesta 16,8 mil. eur, čo predstavuje sumu 307 eur na jedného obyvateľa. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je k 31. júlu 2019 vyčíslená na 12 302 944 eur.

Hospodárili s prebytkom

Capová informovala poslancov aj o priebežnom hospodárení mesta. K 31. júlu 2019 hospodárilo mesto Trenčín s prebytkom 11,2 mil. eur, čo bolo ovplyvnené nižším čerpaním výdavkov. Z plánovaných kapitálových výdavkov sa za prvých sedem mesiacov vyčerpalo len 9 percent. “V prípade kapitálových výdavkov aktuálne prebieha príprava realizácie investičných akcií – potrebné povolenia, verejné obstarávania na samotné realizácie, pričom predpoklad čerpania je v druhom polroku,” uviedla Capová.

Mesto Trenčín malo k 31. júlu spolu deväť bankových úverov prijatých v rokoch 2013 – 2018 s nesplatenou istinou 11,3 mil. eur, tri úvery zo ŠFRB s nesplatenou istinou 2,7 mil. eur a dva investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010, kde ešte ostáva splatiť 0,26 mil. eur.