Regióny Trenčín

V Brezovej pod Bradlom plánujú nový dom seniorov

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BREZOVÁ POD BRADLOM – V Brezovej pod Bradlom plánujú rekonštrukciu existujúceho objektu na dom seniorov. Realizovať ju chce súkromná spoločnosť Absol z Pezinka. Vyplýva to zo zverejnených údajov na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

 

 “Hlavným účelom stavby je rozsiahla rekonštrukcia existujúceho objektu ubytovacieho zariadenia a vytvorenie objektu pre poskytnutie služieb seniorom. Celková kapacita bude maximálne 60 seniorov,” informuje súkromná spoločnosť vo svojom zámere.

Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho objektu ubytovacieho zariadenia, ktorý v minulosti slúžil ako utečenecký tábor. “V rámci rekonštrukcie sa počíta s návrhom novej podlahovej plochy 2507 štvorcových metrov (m2). Spočíva v stavebných úpravách, ako odstránenie časti poškodenej stavby požiarom a jej náhrada novou budovou, prestavba a nadstavba jestvujúcich objektov. Prestavbou jestvujúceho asfaltového ihriska na parkovisko vznikne 27 parkovacích plôch a súčasťou rekonštrukcie bude aj vznik oddychového parku,” uvádza realizátor v žiadosti.

Navrhovaná činnosť zahŕňa aj úpravy na existujúcej priekope, ktorá má slúžiť ako protipovodňová ochrana objektu pred prívalovými zrážkami.

Riešené územie sa nachádza v lokalite ulice Čierne blato mimo zastavanej časti mesta obklopenej lesmi priamo na turistickej trase v smere na obec Košariská cez lokalitu Dvoly a pamätník SNP. Predpokladaný termín výstavby je stanovený na máj alebo jún 2021 a predpokladané ukončenie je plánované na máj alebo jún 2022.