Dobre vedieť Regióny Trenčín

V Prievidzi vybudovali bezbariérové chodníky

Mesto vybudovalo bezbariérové chodníky. ZDROJ: Prievidza.sk

PRIEVIDZA – Chodníky na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi budú po novom bezbariérové. Práce chce zabezpečiť samospráva mesta, cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.

“Predmetom zákazky je návrh technického riešenia bezbariérového prístupu pre imobilných občanov a kočíky od bytového domu na Cesta Vl. Clementisa číslo 222 k parkovisku, t. j. návrh bezbariérového riešenia chodníkov v danej lokalite,” uviedla Krajčiová.

Vybraný zhotoviteľ podľa nej vypracuje projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu vrátane rozpočtu a zadania s výkazom výmer. Cenu radnica určí z doručených ponúk od uchádzačov, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú sumu. Dodávateľ vypracuje projekt do 70 dní odo dňa doručenia objednávky.