Regióny Trenčín Trnava Ilava

V ústavoch na výkon trestu Ilava a Leopoldov pôsobia dve dobrovoľné hasičské družstvá

Zdroj: TASR / ZVJS

ILAVA/LEOPOLDOV – Na Slovensku aktuálne pôsobí 1865 dobrovoľných hasičských zborov a takmer päť rokov má svoje dve vlastné dobrovoľné hasičské jednotky aj Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Dve hasičské družstvá pôsobia v ústavoch Ilava a Leopoldov. TASR o tom informovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

 

“Počet členov v každom družstve je 11 a veliteľom môže byť ktorýkoľvek príslušník, ktorého určí riaditeľ ústavu. Požiarne družstvo je tvorené príslušníkmi zboru, ktorí danú činnosť vykonávajú popri svojej funkcii dobrovoľne. Družstvá nie sú považované za hasičské jednotky v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi,” priblížila hovorkyňa.

Okrem aktivít v rámci zboru požiarne družstvá zasahujú aj pri civilných udalostiach. Družstvo ústavu Ilava zasahovalo napríklad pri požiari chaty v obci Nitrianske Rudno, pri požiari lesného porastu na vrchu Vlčinec v Iliavke, pri záplavách na sídlisku Sihoť Ilava, pomáhali pri čistení znečistenej cesty vysokotlakovým prúdom. “Požiarne družstvo ústavu Leopoldov v poslednom období zasahovalo a spolupracovalo s hasičskými jednotkami Hasičského a záchranného zboru pri požiari skladovacích priestorov práčovne, spôsobeného samovznietením odevného materiálu, pri požiari nazhromaždeného stavebného odpadu v rámci rekonštrukčných prác vykonávaných v ústave, pri požiari na pracovisku objednávateľa prác a služieb nachádzajúceho sa v priestore ústavu a pri požiaroch spôsobených odsúdenými v priestoroch ciel ich nedbalostným konaním,” priblížila hovorkyňa.

Čo sa týka materiálno-technických vybavení družstiev, v každom sa nachádza cisternová automobilová striekačka, konkrétne Karosa CAS K25. Súčasťou vybavenia sú vecné prostriedky ochrany pred požiarmi slúžiace na čerpanie a prepravu vody, prostriedky na tvorbu a hasenie penou, spojovacie prostriedky a autonómne dýchacie prístroje pretlakové. “Členovia sú vybavení nehorľavou termobielizňou, zásahovými nohavicami a kabátom, zásahovými rukavicami, nehorľavou kuklou a hasičskou prilbou,” povedala Kacvinská.

Na Slovensku aktuálne pôsobí 1865 dobrovoľných hasičských zborov. TASR to potvrdil prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch. História organizácie sa začala v roku 1922, keď bola v Trenčíne 6. augusta založená Zemská hasičská jednota.