Regióny Trenčín Dubnica nad Váhom

Voda v podchode pre peších už Dubničanov nebude trápiť

Zdroj: FB / Prezídium HaZZ

DUBNICA NAD VÁHOM – Dlhoročný problém zatápania podchodu pre peších popod hlavnú dopravnú tepnu naprieč Dubnicou nad Váhom je definitívne vyriešený. Úprava parkoviska susediaceho s podchodom a jeho kanalizačného systému trvala tri týždne a vyšla mestskú kasu na 45-tisíc eur. Dubnický primátor Peter Wolf je spokojný, že problém s dažďovou vodou v podchode sa podarilo vyriešiť ešte pred príchodom zimy.

 

Zle vyspádované parkovisko a kanalizačné vpuste nepripojené do dažďovej kanalizácie boli dôvodom pravidelného zatápania podchodu pre chodcov pri prívalových dažďoch. V čase mimoriadnych lejakov býval podchod nepriechodný. Dubnickí hasiči absolvovali na toto problémové miesto za posledné dva roky päť výjazdov. “Väčšinou bol podchod vodou zatopený do polmetrovej výšky, pomocou plávajúceho a kalového čerpadla sme vodu odčerpávali,” uviedol veliteľ hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom Jozef Mikšík.

Podchod naposledy vytopilo 2. septembra, hneď nato už dubnická radnica pristúpila k razantnému riešeniu. “Technicky bolo nutné zabezpečiť odvodenie a vyspádovanie parkoviska. Voda by viac nemala vtekať do podchodu, ale do kanalizačných vpustí, ktoré sú už prepojené na kanalizačnú infraštruktúru,“ vysvetlil riaditeľ Technických služieb mesta Gabriel Zelei.

Problém zdedený z minulosti

Stavebné práce boli rozdelené na dve časti. Prvá časť sa týkala podpovrchovej úpravy parkoviska, v rámci ktorej sa prepadová voda zo vsakovacích šácht odvádzala do príslušnej kanalizácie prostredníctvom montáže kanalizačného potrubia a uličných vpustí. V druhej fáze zameranej na povrchové úpravy vyfrézovali a vyasfaltovali parkovisko. Okolo parkoviska budú zároveň položené obrubníky a uskutoční sa aj terénna úprava okolitých zelených plôch. Celkovo si práce vyžiadali z mestského rozpočtu 45-tisíc eur.

“Keďže sme stáli na prahu jesene a predpokladali sme, že situácie s prívalovými dažďami sa môžu opakovať ešte vo vyššej miere, bolo nevyhnutné situáciu riešiť čo najskôr,” skonštatoval dubnický primátor Peter Wolf, keď sa prišiel osobne pozrieť na dokončovacie práce. Sám pred časom poznamenal, že ide o problém zdedený z minulosti, ale nájsť konkrétneho vinníka podľa neho nie je jednoduché. “Nie je celkom zrejmé, kto chybnú kanalizáciu realizoval a v akom časovom horizonte, pretože tu dochádzalo k stretom viacerých subjektov. Rekonštruoval sa samotný podchod, parkovisko, ale aj námestie a nevieme sa momentálne dopátrať k tomu, kto tento problém spôsobil,” dodal Wolf.