Z troch kúpalísk v Považskej Bystrici môže zatiaľ otvoriť iba jedno

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Z troch kúpalísk v pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Považská Bystrica má povolenie na prevádzku zatiaľ iba letné kúpalisko v Považskej Bystrici. Informovala o tom považskobystrická regionálna hygienička Renata Beníková.

Považskobystrické kúpalisko dostalo povolenie na prevádzku v stredu (12. 6.), letné kúpaliská Letka v Novej Dubnici a letné kúpalisko v Púchove zatiaľ o začatie prevádzky nepožiadali. RÚVZ kontroluje na kúpaliskách kvalitu vody, požiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení. Rozsah a početnosť kontroly určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR.

“V prípade zistenia nevyhovujúcich výsledkov kvality vody v bazénoch prevádzkovatelia vykonávajú opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie. Následne je kvalita vody v bazénoch overená vykonaním kontrolných odberov prevádzkovateľom aj RÚVZ,” doplnila Beníková.

Ako dodala, monitoring kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách nevykonávajú, keďže RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici doposiaľ nevydal súhlasné rozhodnutie na uvedenie žiadnej prírodnej vodnej plochy do prevádzky.

“Ak by sa v našom regióne takáto vodná plocha nachádzala, prevádzkovateľ by musel zabezpečiť všetky požiadavky na vodu vhodnú na kúpanie v zmysle platnej legislatívy,” zdôraznila hygienička s tým, že informácie o kvalite vody na kúpanie sú pre verejnosť aktualizované každý týždeň na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR v časti Voda na kúpanie.

Viac o téme: kúpalisko, Považská bystrica, povolenie, RÚVZ

Súvisiace články