Regióny Trenčín Partizánske

Zákaz požívania alkoholu sa rozšíri i o námestie na sídlisku Luhy

Ilustračné foto. ZDROJ: fb Polícia SR

PARTIZÁNSKE – Zákaz požívania alkoholických nápojov sa v Partizánskom rozšíri o námestie na sídlisku Luhy. Novú lokalitu zaradila samospráva do všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o podmienkach požívania alkoholických nápojov na území mesta, ktoré rieši územia s problémami z hľadiska ochrany verejného poriadku. Miestnu normu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom februára.

 

Mesto VZN v zmysle zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov zakazuje požívanie alkoholických nápojov denne v čase od 7.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa. Týka sa detských ihrísk, Parku M. R. Štefánika, Parku J. A. Baťu, Parku Eliáša Pravotického, Parčíka Alexandra Dubčeka a chráneného prírodného areálu Bielické bahná v katastri Veľkých Bielic. “Pri tvorbe tohto VZN bola snaha dostatočne konkrétne vytypovať lokality, kde sa vyskytoval problém z hľadiska ochrany verejného poriadku,” uviedla radnica.

Aktualizácia miestnej normy rozšírila zákaz požívania alkoholu konkrétne na priestranstvo pri potravinách na ulici Malá okružná. Lokalitu schválila samospráva v rámci príslušného VZN ako verejné priestranstvo vlani v októbri, čím ho jasne priestorovo vymedzila, a tým tam mohla uplatniť zákaz požívania alkoholických nápojov.