Regióny Trenčín Prievidza

Zatvorenie škôl prerušilo aktivity Ekoroku, deti v nich pokračujú po návrate do lavíc

Zdroj: TASR / Pavol Remiáš

PRIEVIDZA – Deti z piatich prievidzských základných a dvoch základných škôl s materskou školou (ZŠ s MŠ) sa po svojom návrate do škôl budú okrem vyučovania venovať aj ďalším činnostiam spojeným s Ekorokom. Aktivity 17. ročníka vzdelávacieho projektu v oblasti ochrany životného prostredia prerušila pandémia nového koronavírusu. Jeho hlavnou témou v tomto školskom roku je Oslava Zeme.

 

“Napriek tomu, že tento ročník bol poznačený opatreniami spojenými s pandémiou, ktoré na čas zatvorili brány škôl, väčšinu aktivít posilňujúcich zručnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia sa podarilo uskutočniť, keďže ich žiaci s učiteľmi realizovali ešte v jesenných a zimných mesiacoch,” spomenula odborná zamestnankyňa školského úradu mesta Prievidza Beáta Jelačičová.

Koordinátori zo zapojených škôl podľa nej vybrali najkrajšie miniprojekty a tie zverejnili na internetovej stránke Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi. “V projekte nechýbali ani aktivity na revitalizáciu a obnovu okolia škôl s názvom Zelený nápad. Niektoré z nich, napríklad terénne práce v areáli škôl, budú dokončovať žiaci vyšších ročníkov na začiatku budúceho školského roka,” priblížila. V budúcom školskom roku 2020/2021 budú v činnostiach zameraných na revitalizáciu a obnovu okolia škôl finančne podporené ZŠ na Ulici energetikov, ZŠ na Ulici P. J. Šafárika a MŠ na Ulici J. Matušku.

Do 17. ročníka Ekoroku sa zapojilo približne 3000 detí. Projekt realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou spoločnosti Nestlé Slovensko v celkovej výške 8000 eur. O aktivitách školy pravidelne informovali na svojich internetových stránkach a prostredníctvom CVČ v Prievidzi. V časti projektu Ekorok Zelený nápad realizovali žiaci revitalizáciu a obnovu časti okolia dvoch ZŠ a jednej materskej školy. V časti Ekoinfo školy aktualizovali internetové stránky, zbierali odpad, čistili okolie, sadili stromčeky a realizovali aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou. Každá škola vyhodnotila a vybrala tri najlepšie aktivity, podujatia, činnosti žiakov súvisiace s témou projektu v rámci školy. Tie sú zverejnené na internetovej stránke CVČ.