Regióny Trenčín Bánovce nad Bebravou

Bánovčania zaplatia v budúcom roku za komunálny odpad o takmer päť eur viac

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Bánovčania zaplatia za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v budúcom roku viac. Do zvýšenia poplatku o takmer päť eur miestna radnica premietla očakávané náklady mesta s odpadovým hospodárstvom. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.

 

“Od roku 2021 bude potrebné zo zákona zaviesť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) aj v bytových domoch. S tým súvisia aj nákup osobitných malých nádob, ako aj zberných nádob a náklady na prepravu a spracovanie odpadu osobitným spôsobom,” uviedla bánovská radnica. Keďže mesto plánuje zber BRKO zaviesť od júna 2021, náklady vyčíslilo na 80 500 eur.

“Náklady mesta na likvidáciu odpadu ovplyvňuje najmä výška platieb za zber a likvidáciu komunálneho odpadu, prevádzka zberného dvora, nákup odpadových nádob a kompostérov, výška zákonom stanovených poplatkov za uloženie odpadov, ako aj ostatné súvisiace poplatky,” doplnila radnica.

Mesto pri tvorbe poplatku na rok 2021 vychádzalo z očakávaných nákladov na odpadové hospodárstvo v roku 2020. Sadzbu miestneho poplatku zvyšuje z 0,0957 eura na osobu a deň, čo predstavuje 35,02 eura na rok, na 0,1095 eura na osobu a deň, čo je 39,96 eura na rok. Poplatok predstavuje maximálnu možnú sadzbu, ktorú zákon umožňuje. Rovnakým percentom zvýšila radnica aj sadzbu poplatku pre množstvový zber.