Bánovce nad Bebravou dlžili ku koncu minulého roka viac ako tri milióny eur

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Mesto Bánovce nad Bebravou dlžilo ku koncu minulého roka viac ako 3,035 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2020, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili mestskí poslanci.

 

 

Upravená celková suma dlhu mesta po odpočítaní úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) bola k 31. decembru minulého roka vo výške 1 241 192,30 eura. Celková úverová zadlženosť mesta je tak na úrovni 7,73 percenta. “V porovnaní s predchádzajúcim rokom zostáva približne na rovnakej úrovni. Splatili sme bankové úvery, ako aj dlhodobý záväzok, ktorý bol prijatý na rekonštrukciu ciest. Tieto splátky boli vo výške približne novoprijatej návratnej finančnej výpomoci zo strany štátu,” uviedla pre TASR vedúca finančného odboru Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou Eva Straňáková.

Mesto ukončilo hospodárenie v minulom roku s prebytkom vo výške 2 097 730,39 eura. Celkové príjmy mesta vlani dosiahli 18 912 520,81 eura, celkové výdavky boli na úrovni 16 373 258,96 eura. “Celkový prebytok vo výške viac ako dvoch miliónov eur by sme mohli rozdeliť na dve časti, jeden milión eur bol na strane príjmov, tvorený je hlavne lepším výberom podielových daní, ako bolo avizované v jarných mesiacoch po vypuknutí pandémie,” priblížila Straňáková. Na prebytku sa podľa nej podieľalo i prijatie návratnej finančnej výpomoci zo strany štátu a tretím druhom príjmov bol predaj pozemku v priemyselnom parku Horné Naštice.

“Zvyšok prebytku vo výške jedného milióna eur bol tvorený úsporou hlavne na strane bežných výdavkov. Je to rozdelené približne pomerne vo všetkých podprogramoch, ale dá sa povedať, že to bolo aj na úkor bežnej údržby, ktorú sme pozastavili v čase, keď bola likvidita mesta na nízkej úrovni,” dodala Straňáková.

Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov využije mesto na tvorbu rezervného fondu 1 845 640,54 eura. Na tvorbu fondu pôjde aj zostatok finančných operácií vo výške 365 663,26 eura. Ku koncu minulého roka malo mesto v rezerve viac ako 2,12 milióna eur.

Viac o téme: Bánovce nad Bebravou, dlh, financie, hospodárenie, mestskí poslanci, minulý rok, prebytok, Štátny fond rozvoja bývania, suma, záverečný účet

Súvisiace články