Regióny Trenčín Dubnica nad Váhom

Dubnická samospráva zdvíha poplatky za likvidáciu komunálneho odpadu. Dôvodom je státisícový deficit

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

DUBNICA NAD VÁHOM – Dubničania síce s takmer 60-percentnou úrovňou separácie patria k najlepším triedičom odpadu na Považí, ale ani oni sa nevyhnú v budúcom roku vyšším poplatkom za komunálny odpad. Podľa vedúcej referátu životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom Janky Beniakovej výber poplatkov od fyzických a právnických osôb nepokrýva náklady mesta na vývoz a uloženie odpadu. Zhruba 100-tisícový deficit by malo pomôcť zmazať nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré zavádza paušálny poplatok pre obyvateľov bytových domov.

 

Tohtoročný príjem z poplatkov za odpad predstavoval v Dubnici nad Váhom 805-tisíc eur, ale náklady mesta na nakladanie s odpadom boli o takmer 100-tisíc eur vyššie. Nárast minimálnej mzdy, ale aj zákonné navýšenie sadzby za skládkovanie navýši očakávané náklady pre budúci rok na 983-tisíc eur. “Výber poplatkov za vývoz komunálneho odpadu nepokrýva náklady mesta. Len za odstraňovanie čiernych skládok odpadu mesto ročne zaplatí asi 10-tisíc eur, ďalších 5-tisíc eur je potrebných na zlikvidovanie odpadu, ktorý ľudia nechávajú mimo zberných nádob. Taktiež mesto zabezpečuje pre obyvateľov zber objemného odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu či bioodpadu a v neposlednom rade aj hygienizáciu smetných nádob,” špecifikuje aktuálnu situáciu Beniaková.

Nové VZN prináša najvýraznejšiu zmenu pre obyvateľov bytových domov, kde mesto prechádza na paušálny systém výberu poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. Pre rodinné domy a právnické osoby zostáva zachovaný intervalovo-množstvový zber. “Pre bytovky je systém intervalovo-množstvového zberu neadresný a bez možnosti kontroly. Bytové domy s najvyššou cenou za vývoz komunálneho odpadu majú zväčša spoločné stojisko viacerých bytových domov, čím je koncový tvorca odpadu neadresný. V roku 2020 preto chceme začať budovať príslušnú nevyhnutnú infraštruktúru a vytvoriť adresný systém zberu, aby aj občania v bytovkách platili iba za svoje odpady,” uviedla Beniaková s tým, že od nového roka bude zavedený jednotný paušálny poplatok 33 eur pre každého obyvateľa bytového domu.

Aj po úprave výšky poplatku za vývoz komunálneho odpadu v Dubnici nad Váhom je táto suma porovnateľná s okolitými mestami v regióne. Aj obyvatelia Púchova budú podobne ako Dubničania platiť ročne 33 eur, v Ilave pre pár dňami zvýšili poplatok na 32,80 eura a 32-eurový poplatok je aktuálne zavedený v Novej Dubnici.