Regióny Trenčín Handlová

Handlová zruší príspevkovú organizáciu, ktorá mala na starosti plaváreň

Zdroj: handlova.sk

HANDLOVÁ – Samospráva Handlovej zruší príspevkovú organizáciu, ktorá zabezpečovala služby v mestskej plavárni. Opatrením sleduje racionalizáciu a optimalizáciu jej ekonomických nákladov. Plaváreň mesta Handlová neposkytovala služby od konca roka 2017, keď ju prevzal koncesionár, ktorý zabezpečuje jej rekonštrukciu a výstavbu vonkajšieho kúpaliska.

 

Príspevkovú organizáciu zriadilo mesto v januári 2003, na starosti mala prevádzku krytého plaveckého bazéna, sáun, solária, masáže, využitie priestorov pre rôzne druhy športov a nájom nebytových priestorov. “Z dôvodu prevzatia prevádzky plavárne a kúpaliska koncesionárom v zmysle koncesnej zmluvy dochádza k zrušeniu príspevkovej organizácie, čím dôjde k racionalizácii a optimalizácii ekonomických nákladov súvisiacich s existenciou samostatnej mestskej príspevkovej organizácie,” uviedla handlovská samospráva.

K zrušeniu organizácie dôjde k 30. septembru tohto roka s tým, že všetky jej činnosti budú od 1. októbra ukončené. Samospráva zabezpečí prechod práv a povinností z príspevkovej organizácie na mesto. Prevádzku plavárne a kúpaliska bude mať v zmysle koncesnej zmluvy na starosti koncesionár. Samospráva teraz zabezpečí detailnú identifikáciu majetku, práv a záväzkov zrušenej organizácie.

Riešenie pracovnoprávnych vzťahov

V plavárni pracovalo päť zamestnancov, ktorí výpovede nedostali a po začiatku rekonštrukcie ich presunulo bývalé vedenie samosprávy na iné pracoviská. “So zrušením mestskej príspevkovej organizácie musíme pristúpiť aj k riešeniu pracovnoprávnych vzťahov, ktoré majú títo zamestnanci. Každý jeden prípad je špecifický, to znamená, že budeme postupovať v zmysle Zákonníka práce,” ozrejmila primátorka Silvia Grúberová.

Mesto podľa nej nevylučuje možnosť ponukového konania na zabezpečenie inej vhodnej práce pre zamestnancov, ale je to stále v riešení. “Pri riešení pracovnoprávneho vzťahu budeme postupovať korektne,” dodala.

Zrušenie Plavárne mesta Handlová odobrili na svojom poslednom rokovaní handlovskí mestskí poslanci. Zároveň schválili vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku a jeho odňatie organizácii. Rovnako tak odsúhlasili odvolanie vedúceho organizácie Vladislava Šúra k 30. septembru a poverenie primátorky na všetky právne úkony spojené so zrušením organizácie.