Regióny Trenčín Partizánske Top

Hrozí ZATVÁRANIE malých nemocníc! Vieme, koho sa to týka: Budú ľudia za LEKÁRMI cestovať?

Ilustračná foto. ZDROJ: Peter Korček

PARTIZÁNSKE – Zdravotná starostlivosť na Slovensku kolabuje. Pri súčasnej klasifikácii a rušení oddelení sa zdravotná starostlivosť môže ešte zhoršiť. V Partizánskom a na Myjave aktuálne hrozí, že ženy budú musieť chodiť rodiť napríklad do Trenčína alebo Nitry. Podobné problémy zrejme dostihnú i nemocnice v ďalších regiónoch.

 

Nemocnica v Partizánskom patrí do siete nemocníc Svet zdravia. Poskytuje liečebno-preventívnu zdravotnú starostlivosť pacientom zo spádovej oblasti Partizánske a jeho okolia. Zabezpečuje komplexné služby v rámci 9 oddelení a 15 špecializovaných ambulancií v novo zrekonštruovaných priestoroch. A znova má problém.

Reforma prijatá v podobe zákona číslo č. 540/2021 posúva toto zdravotnícke zariadenie do stavu, keď sú ohrozené gynekologicko-pôrodnícke, detské a novorodenecké oddelenia. Ohrozená je i neurológia.

INEKO ju zaradilo medzi 32 stredných a malých nemocníc. Za minulý rok sa podľa hodnotenia INEKO dostala na 26. priečku v hodnotení pacientov a ekonomiky. Napriek tomu, že má 9 oddelení, bola zaradená do jednej kategórie „komunitné“, do skupiny nemocníc, ktoré poskytujú oveľa užšiu zdravotnícku starostlivosť. Kvôli tomuto začleneniu jej reálne hrozí zánik všetkých troch vyššie spomenutých oddelení. Tentoraz natrvalo.

V čom tkvie hlavný problém

Odbor neonatológia sa zaoberá prevenciou, ošetrovaním, diagnostikou a liečbou novorodencov. Podľa zákona č. 540/2021 musia mať nemocnice, ktoré chcú mať gynekologicko-pôrodnícky program, neonatologickú JIS. Takéto oddelenia boli vždy doménou univerzitných a fakultných nemocníc.

Malé nemocnice ich nemajú, a tým sú teda ohrozené i nemocnice 2. kategórie. Reálne tak hrozí, že rodičky z Partizánskeho a okolitých miest budú musieť absolvovať pôrod napríklad v Trenčíne, Nitre, Považskej Bystrici, Žiline, Martine či v Banskej Bystrici.

Podľa vyjadrenia Jozefa Božika, primátora mesta Partizánske: „Ak sa dodrží zákon a vyhláška a neurobia sa nejaké prechodné ustanovenia alebo sa neodiali ich platnosť, ohrozené budú i nemocnice v Topoľčanoch a Bojniciach. Ani ony totiž nebudú od 1. 1. 2024, keď toto nariadenie vstúpi do platnosti, spĺňať kritériá uvedené v zákone.“

Neustály boj

Snaha o zachovanie nemocnice v Partizánskom prebieha prakticky neustále. Najkritickejšia situácia bola v roku 2011, keď ministerstvo rozhodlo, že najväčšia zdravotná poisťovňa – VšZP – nepodpíše zmluvy s gynekologicko-pôrodníckym, detským ani novorodeneckým oddelením. Vtedy sa nemocnicu i všetky jej oddelenia podarilo zachrániť a stabilizovať.

Ďalším kritickým rokom bol rok 2021, keď bola na jej záchranu spustená petícia, ktorú podpísalo 10-tisíc ľudí. Za nemocnicu bojovali aj viacerí politici, ktorí hlasovali proti prijatej reforme. Ani to očividne nepomohlo.

Vo Svete zdravia však zatiaľ vládne pokoj

„Situáciu nevnímame tak kriticky. Cieľom našej siete je zachovať súčasný rozsah zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach vrátane tej v Partizánskom. Myslíme si, že nová kategorizácia nemocníc v kombinácii s doplnkovými medicínskymi programami by nám to mala v plnom rozsahu umožniť. Konkrétne máme ambíciu získať až 21 doplnkových programov, z ktorých 14 spadá pod druhú kategóriu,“ vyjadril sa Tomáš Kráľ, komunikačný manažér a hovorca Sveta zdravia.

Pravdou však je, že prevádzkovateľ nemocnice v Partizánskom plánuje získať iba jednu kategóriu doplnkových programov, týkajúcu sa gynekologickej starostlivosti – Gynekologický program I. úrovne.

Podľa Božika však „tento program nemá nič s pôrodníctvom. Ide čisto o ambulantnú gynekológiu, nie však o výkonovú a invazívnu“.

Čaká sa na budúcu vládu

Obe mestá už svojím spôsobom na túto vládu rezignovali a čakajú na predčasné voľby. Ak 30. septembra budú nové voľby a 30. októbra nová vláda, sú tak kraj, ako i samosprávy odhodlané tlačiť na budúcich zákonodarcov, aby oddialili účinnosť zákona. Aby sa nelikvidovalo to dobré a fungujúce. Dovtedy sa budú snažiť robiť, čo je v ich silách. Rozprávať sa o tom na VÚC, hľadať riešenia a iniciovať petíciu.

„Budúci pondelok (30. 1. 2023) máme Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Chceme zabojovať za Partizánske, ale i Myjavu, ktorá je zákonom č. 540/2021 ohrozená tiež. A chceme opakovane spustiť aj petíciu z úrovne TSK. Nádej zomiera posledná. Nádej ešte žije. Ideme zabojovať,“ napísal na facebookovej stránke mesta Partizánske jeho primátor a súčasne poslanec TSK Jozef Božik.