Regióny Trenčín Bánovce nad Bebravou

Hygienici zakázali prezenčnú výučbu v MŠ a ZŠ v okrese Bánovce nad Bebravou

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Základné a materské školy (MŠ) v okrese Bánovce nad Bebravou sa od pondelka (8. 2.) neotvoria. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne vydal vyhlášku, ktorá zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese zakazuje prejsť na prezenčnú výučbu.

 

Zákaz sa týka materských a základných škôl (ZŠ), špeciálnych ZŠ, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov i základných umeleckých škôl (ZUŠ). Rovnako platí pre zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne starostlivosti o deti do šiestich rokov a prevádzkarne výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

“Zákaz sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve. Tiež zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti a zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života,” uvádza sa vo vyhláške.

Vyhláška nadobúda účinnosť 8. februára.