Regióny Trenčín

Materské školy v Prievidzi budú prijímať žiadosti o prijatie detí začiatkom mája

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

PRIEVIDZA – Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú prijímať žiadosti na prijatie detí pre budúci školský rok 2., 3. a 6. mája. O žiadostiach rozhodnú riaditelia škôl do 30. júna. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.

Žiadosti od rodičov bude 11 MŠ prijímať vo svojich priestoroch od 8.00 h do 16.30 h. Zákonný zástupca môže žiadosť podať osobne, poštou, kuriérom na adresu MŠ, e-mailom, elektronickým podaním do elektronickej schránky MŠ, prípadne elektronickým dokumentom.

“Dieťa sa do MŠ prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti. Zákonný zástupca spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,” pripomenula Krajčiová.

Predprimárne vzdelávanie je podľa nej povinné pre deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2024. Na predprimárne vzdelávanie MŠ prijímajú deti od troch rokov veku, výnimočne možno i mladšie.

“Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do MŠ majú riaditelia MŠ, a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu. Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do MŠ rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 30. júna,” dodala Krajčiová.