Mesto plánuje v tomto roku hospodáriť s prebytkovým rozpočtom

BOJNICE –  Mesto Bojnice plánuje v tomto roku hospodáriť s prebytkovým rozpočtom. Zrealizovať chce i viaceré investície. Návrh rozpočtu schválili poslanci na svojom rokovaní vlani v decembri.

Celkové príjmy kúpeľného mesta by mali v tomto roku dosiahnuť 10.457.926 eur, celkové výdavky naplánovala samospráva v objeme  10.387.566 eur. Bilancia rozpočtu tak predstavuje 70.360 eur.

Mesto sa chce v tomto roku zamerať na oblasť cestnej dopravy, do tejto oblasti plánuje investovať 2,1 milióna eur. Financie v objeme 1,6 milióna eur vyčlenilo na moderné technológie, 9000 eur na projekt rekonštrukcie druhej časti Hurbanovho námestia. Na rekonštrukciu komunikácií podľa priorít bude smerovať 150.000 eur, na samotnú rekonštrukciu námestia 250.000 eur. Pre Služby mesta Bojnice vyčlenila radnica kapitálový účelový transfer na parkovací systém v objeme 76.000 eur.

Samospráva plánuje investovať do prípravnej a projektovej dokumentácie 71.700 eur, najväčšia časť v sume viac ako 66.000 eur bude smerovať na realizačný projekt obnovy Pivára.

Na nákup strojov a prístrojov radnica vyčlenila 55.000 eur, na kamerový systém 20.000 eur. Do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región horná Nitra-Bojnice plánuje vložiť okrem klasického príspevku i dobrovoľný v sume 10.000 eur. Investovať chce i do zariadenia pre seniorov.

Radnica chce v tomto roku spustiť i projekt participatívneho rozpočtu, na zámery vyčlenila 9000 eur.

Viac o téme: peniaze, prebytok

Súvisiace články