Regióny Trenčín

Mesto plánuje zabezpečiť rekonštrukciu viacerých športovísk

ZDROJ: trencin.sk

PRIEVIDZA – Mesto Prievidza plánuje znížiť investičný dlh na športoviskách vo svojej správe. Cez verejné súťaže hľadá dodávateľov projektových dokumentácií na rekonštrukciu ľadovej plochy na zimnom štadióne i bazéna na mestskej plavárni. O financie na zabezpečenie prác sa chce uchádzať z Fondu na podporu športu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.

Radnica má záujem na zimnom štadióne zabezpečiť projekt rekonštrukcie technológie a súvisiacich stavebných prác. “Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa týka potrubných rozvodov v podlahe ľadovej plochy, technologickom kanáli, rozvodov vedúcich do strojovne chladenia a ich napojenia na existujúcu technológiu v päte strojovne chladenia,” konkretizovala Krajčiová.

Návrh rekonštrukcie podľa nej bude zahŕňať odstránenie existujúcich podlahových vrstiev celej ľadovej plochy a s tým súvisiace nevyhnutné úpravy jej okolia. Projektová dokumentácia bude takisto riešiť návrh novej skladby podlahy ľadovej plochy.

“Na mestskej plavárni bude projekt na získanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu riešiť rekonštrukciu bazéna v rozsahu výmeny bazénovej fólie za novú antikorovú vaňu s prelivovým žľabom a príslušenstvom, výmenu technológie prevádzky bazéna, výmenu pochôdznej plochy, výmenu vykurovacích telies a elektroinštaláciu,” priblížila hovorkyňa mesta.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude podľa nej kategorizácia odpadov s uvedením predpokladaného množstva odpadov, možností jeho spätného využitia a likvidácie v zmysle platnej legislatívy.