Regióny Trenčín

Mesto Trenčín predá TVK vodohospodársky majetok za viac ako päť miliónov eur

Ilustračné foto. ZDROJ: fb Polícia Sr

TRENČÍN – Mesto Trenčín predá akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) nehnuteľný a hnuteľný vodohospodársky majetok za viac ako päť miliónov eur. Prevod majetku schválili na utorkovom zasadnutí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.

Podľa vedúcej útvaru majetku mesta trenčianskej radnice Gabriely Vankovej mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií a nemôže sa ako samostatný subjekt starať o tento majetok a jeho prevádzku.

“Pre mesto Trenčín je preto účelnejšie previesť vlastnícke právo k vodohospodárskemu majetku na spoločnosť TVK, ktorej je mesto Trenčín jedným z akcionárov,” doplnila Vanková.

V nadväznosti na prevod vodohospodárskeho majetku prevzalo mesto záväzok na zvýšenie základného imania spoločnosti TVK. O zvýšení základného imania rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie TVK 30. októbra tohto roka.

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka záväzok na zvýšenie základného imania spoločnosti TVK preberie mesto vo forme upísania 198 akcií spoločnosti. Celková suma emisného kurzu za všetky upisované akcie bude 5.084.496 eur.

Upísanie akcií a splatenie emisného kurzu je jednou z podmienok navrhovanej kúpnej zmluvy. Upisovať akcie môžu len akcionári spoločnosti TVK. V prípade, ak by mesto Trenčín neupísalo akcie v navrhnutom rozsahu alebo nesplatilo emisný kurz, spoločnosť TVK je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Podľa uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia emisný kurz musia upisovatelia uhradiť v stopercentnej výške najneskôr do 10. januára budúceho roka.