Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach prišlo od volieb už o tri poslankyne

TRENČIANSKE TEPLICE – Poslankyne Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach Katarína Martinková a Katarína Holá sa vzdali poslaneckého mandátu. Dôvodom je podľa nich neodborné vedenie mesta a osobné útoky zo strany primátorky bez ponúkaných alternatív.

 

 „V komunálnych voľbách v roku 2018 som získala opäť dôveru vykonávať mandát poslankyne mestského zastupiteľstva v našom meste. Viac ako 600 hlasov bolo pre mňa vyjadrením vďaky za predošlú prácu v tejto pozícii. Zároveň som to považovala za silný záväzok do ďalšieho volebného obdobia. Po troch mesiacoch pôsobenia v súčasnom zastupiteľstve a najmä po rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. marca, som sa rozhodla naďalej nevykonávať tento mandát. Neviem pôsobiť v atmosfére, kde namiesto hľadania spoločných riešení v prospech mesta prevládajú osobné útoky bez ponúkaných alternatív,“ uviedla Martinková.

 „Odmietam sa naďalej podieľať na neodbornom vedení mesta bez akejkoľvek vízie do budúcnosti, založenom na hľadaní chýb z minulosti a riešením osobného sporu súčasnej primátorky a bývalého primátora prostredníctvom mojej osoby, a to aj napriek mojej snahe o vecnosť a odborný prístup pri poslaneckej práci,“ zdôvodnila svoju abdikáciu Holá s tým, že spomínané okolnosti jej nedovoľujú splniť to, čo občanom sľúbila.

Od novembrových volieb sa mandátu vzdali tri poslankyne

Od komunálnych volieb v roku 2018 sa mandátu vzdali už tri zvolené poslankyne, Monika Pšenčíková prišla o mandát už na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva, pretože odmietla zložiť poslanecký sľub. Primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková zobrala vzdanie sa mandátu na vedomie a vníma to ako prejav ich slobodného rozhodnutia. „Nepovažujem ani za vhodné, a ani za potrebné, aby som ako primátorka mesta zaujímala obsiahlejší postoj k takémuto ich rozhodnutiu. Tak ako každý má právo po splnení zákonných podmienok kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva, má každý právo rozhodnúť sa o následnom vzdaní sa mandátu,“ informovala TASR primátorka.

Zdôraznila, že odmieta tvrdenie, že je jej ambíciou hľadanie chýb z minulosti. Je však nevyhnutné pomenovať problémy, na ktoré poukazujú a na riešenie ktorých ju vyzývajú občania. Preto je potrebné analyzovať súčasný stav (napríklad stav majetku mesta a spôsob nakladania s ním) a po reálnom zhodnotení určiť spôsob a možnosti napredovania mesta tak, aby to bolo v prospech obyvateľov.

Noví poslanci zložia sľub v najbližšom období

 „Ak bývalé poslankyne pani Katarína Martinková a pani Katarína Holá majú v tomto smere iný názor, považujem to za ich subjektívny pohľad na vec, determinovaný možno aj faktom, že v predchádzajúcom volebnom období rovnako zastávali post poslankýň mestského zastupiteľstva. Je preto do istej miery pochopiteľné, že ich tendencia súhlasiť s krokmi a rozhodnutiam z minulosti pramení aj z toho, že sa na niektorých takýchto krokoch a rozhodnutiach spolupodieľali,“ doplnila Frajková Ďurmeková s tým, že na uvoľnené miesta poslankýň nastúpia Milan Stuhl a Dušan Bajtgovský, ktorí zložia poslanecký sľub na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Podľa politológa Juraja Marušiaka ide v prípade vzdania sa mandátu o veľmi neštandardný prístup. „Pri voľbách do miestnych samospráv je úplne bežné, že primátor je z iného tábora, ako je väčšina poslancov. V tomto prípade musí ísť o veľmi vážny konflikt vnútri zastupiteľstva alebo ide o nepochopenie fungovania demokratických inštitúcií,“ doplnil politológ.

Viac o téme: komunálne voľby, politológ, poslanci, poslankyne, sľub, Trenčianske Teplice, vzdanie sa mandátu, zastupitelstvo, zlá atmosféra

Súvisiace články