Dobre vedieť Regióny Trenčín

Novú telocvičňu pri ZŠ vo Veľkých Bieliciach postavia do konca roka

Novú telocvičňu pri ZŠ vo Veľkých Bieliciach postavia do konca roka. ZDROJ: partizanske.sk

PARTIZÁNSKE – Samospráva Partizánskeho pokračuje vo výstavbe novej telocvične pri Základnej škole (ZŠ) vo Veľkých Bieliciach. Stavebná firma by ju mala vybudovať do konca tohto roka. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

Výstavba nového objektu bola podmienená asanáciou pôvodnej telocvične v minulom roku. “Na začiatku tohto roka stavbári vybudovali základy. Na monolitickú konštrukciu základov vyliali podkladový betón a uložili hydroizolačnú vrstvu. V súčasnosti realizujú murovanie stien. Následne po obvode rozmiestnia zvislé monolitické stĺpy zo železobetónu,” opísal Božik.

Telocvičňa má byť v zmysle zmluvy o dielo podľa neho dokončená do 12. januára 2025, zhotoviteľ však prisľúbil odovzdať dielo do konca tohto roka.

Hlavným dodávateľom prác je spoločnosť Probuild SK, mesto jej za práce zaplatí 1  134 212,27 eura. Na výstavbe telocvične sa podieľa i firma Darien, ktorá zrealizuje podlahy za 39 084 eur, a spoločnosť Športplus ako dodávateľ teleskopickej tribúny za 22 440 eur. Celková cena za dielo tak predstavuje 1 195 736,27 eura.

Architektonicky novostavbu mesto navrhlo ako dva navzájom prepojené objekty. Dominantný objekt telocvične je prepojený s existujúcou budovou školy spojovacou chodbou v úrovni druhého nadzemného podlažia.

Investíciu financuje samospráva z dotácie z Fondu na podporu športu v objeme 837 160,03 eura a vlastných zdrojov.

Staré športovisko muselo mesto na základe rozhodnutia statika zavrieť ešte v júni 2021. Deti zatiaľ vozí do ZŠ Radovana Kaufmana, ktorá má vybudované športové centrum.